system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Pozyskiwanie danych przez szkoły i placówki oświatowe

Zlecenie Pozyskanie danych SIO w programie Analizator służy do pobrania plików nadesłanych przez jednostki podległe. Program wczytuje je do swojej bazy danych jako zapisane w formacie zip lub w przypadku pojedynczej placówki jako rozkodowany xml. Aby operacja ta przebiegła prawidłowo należy wykonać następujące czynności:

Kroki do wykonania w programie SIO 3.0:

  • Szkoły i placówki tworzą automatycznie plik z rozszerzeniem xml wybierając zlecenie: Plik / Nowy, uzupełniając tabele i zapisują dane zleceniem Plik / Zapisz. zrzut ekranu
  • W celu uzyskania pliku do zaimportowania w Analizatorze należy wybrać: Zapisz jako rozkodowany... zrzut ekranu
  • Wskazujemy miejsce, gdzie zostanie zapisany plik w formacie xml. zrzut ekranu

Kroki do wykonania w programie Analizator 3.00:

  • Należy wybrać: Dane / Pozyskiwanie danych SIO i wskazać rozkodowany plik xml. Nastąpi pozyskanie danych ze wskazanej jednostki.
  • Po wczytaniu danych pojawia się raport informujący o czasie wczytywania oraz liczbie wczytanych jednostek. zrzut ekranu
  • Informację o wczytanych jednostkach otrzymujemy w zleceniu: Dane / Rejestr jednostek. zrzut ekranu