Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Aplikacja SIO 3.25 jest już dostępna

Dodano: 22.08.2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało najnowsze wydanie aplikacji SIO oznaczone numerem 3.25. Wersja 3.25 jest obowiązująca dla spisu według stanu na dzień 10 i 30 września 2018 roku.

przeczytaj więcej

Aplikacja SIO w wersji 3.24 jest już dostępna

Dodano: 12.03.2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na stronach internetowych Centrum Informatycznego Edukacji najnowsze wydanie aplikacji SIO (3.24). Pliki instalacyjne oraz dokumentację dołączoną do wydania mogą Państwo pobrać także za pośrednictwem naszego portalu, korzystając z podstrony: Pliki do pobrania.

przeczytaj więcej

Aktualna wersja aplikacji SIO 3.23 już dostępna

Dodano: 31.08.2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało najnowsze wydanie aplikacji SIO oznaczone numerem 3.23. Niezbędne pliki instalacyjne oraz dokumentację mogą Państwo pobrać i zainstalować za pośrednictwem naszej strony: Pliki do pobrania.

przeczytaj więcej

Aktualna wersja aplikacji SIO 3.22 jest już dostępna

Dodano: 17.03.2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało najnowsze wydanie aplikacji SIO, które zostało oznaczone numerem 3.22. Niezbędne pliki instalacyjne oraz stosowną dokumentację mogą Państwo pobrać za pośrednictwem naszej strony, korzystając z działu Pliki do pobrania.

przeczytaj więcej

Aplikacja SIO w wersji 3.21 już dostępna

Dodano: 23.08.2016

Zachęcamy tych z Państwa, którzy wykorzystują tzw. 'stare SIO' do pobrania i zainstalowania najnowszego wydania aplikacji, które zostało oznaczone numerem 3.21. Niezbędne pliki instalacyjne oraz dokumentację znajdą Państwo w dziale Pliki do pobrania.

przeczytaj więcej

Aplikacja SIO w wersji 3.20 - zapraszamy do pobierania

Dodano: 18.08.2015

Już teraz mogą Państwo pobrać i zainstalować najnowsze wydanie aplikacji SIO oznaczone numerem 3.20. Niezbędne pliki instalacyjne oraz dokumentację znajdą Państwo w dziale Pliki do pobrania.

przeczytaj więcej

Aktualizacja SIO - wersja 3.19 dostępna do pobrania

Dodano: 21.08.2015

W dziale Pliki do pobrania znajdą Państwo najnowsze wydanie aplikacji SIO w wersji 3.19, zapraszamy do jego pobierania i instalacji.

przeczytaj więcej

Informacja o terminach przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015 roku oraz według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dodano: 20.08.2015

Przedstawiamy Państwu informację odnośnie obowiązujących terminarzy, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 957).

przeczytaj więcej

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nowe komunikaty, które ukazały się na stronach CIE

Dodano: 19.08.2015

Na stronach Centrum Informatycznego Edukacji opublikowano nowe informacje w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej, w sprawie aktualizacji numerów REGON oraz w sprawie aktualizacji adresów e-mail w systemie informacji oświatowej.

przeczytaj więcej

Aplikacja SIO w wersji 3.18

Dodano: 23.03.2015

Chcieliśmy przypomnieć Państwu, że w 2015 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo, to znaczy w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. "nowym SIO".

przeczytaj więcej

Skorzystaj z instrukcji CIE

Dodano: 23.03.2015

Warto wiedzieć, że Centrum Informatycznego Edukacji przygotowało instrukcje, które mogą okazać się pomocne przy wprowadzaniu i przekazywaniu danych:

Z całą pewnością wiedza zawarta w tych dokumentach ułatwi Państwa pracę. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy podczas wprowadzania czy przekazywania danych, te kompletne, szczegółowo opracowane materiały powinny dostarczyć Państwu odpowiedzi.

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2015r.

Dodano: 23.03.2015

Przedstawiamy informację odnośnie terminów przekazywania baz danych opublikowaną przez Centrum Informatyczne Edukacji

przeczytaj więcej

Aplikacja SIO w wersji 3.15

Dodano: 11.09.2013

Nadszedł okres przekazywania przez placówki oświatowe baz danych. Informujemy Państwa, że w tym celu możecie skorzystać z najnowszej wersji tzw. "starego" SIO - SIO 3.15 lub z "nowego" SIO.

Zmiany w SIO: aplikacja SIO w wersji 3.13 i projekt zmian prawnych

Dodano: 26.09.2012

Jeśli SIO v. 3.13...
W gorącym, wrześniowym okresie przekazywania przez placówki oświatowe baz danych, przypominamy, że spisy powinny być wykonywane za pomocą najnowszej wersji programu SIO v.3.13.

...to Analizator 3.13
Informujemy także, że program sQola Integra Analizator, autorstwa QNT, został zaktualizowany do wersji 3.13. Wykonane modyfikacje wprowadzono w celu dostosowania programu do najnowszej wersji programu Ministerstwa.

przeczytaj więcej

Zbliża się nowe SIO - jest dużo czasu na przygotowania

Dodano: 20.03.2012

30 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie nowa ustawa o systemie informacji oświatowej z 15 kwietnia 2011 r. Zmienia ona strukturę, organizację oraz zasady działania SIO. Nie musicie się jednak Państwo martwić koniecznością szybkiego "przestawienia się" na nowe warunki - ustawodawca przewidział blisko dwuletni okres przejściowy, w trakcie którego obowiązywać będą zapisy obu ustaw, starej i nowej.

Nowy System Informacji Oświatowej będzie stanowił udoskonalone narzędzie gromadzenia danych, niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Dane zgromadzone w "nowym" SIO będą bardziej aktualne, wiarygodne i rzetelne, co zwiększy efektywność działań na wszystkich poziomach zarządzania oświatą, a sam system - według zamierzeń ustawodawcy - ułatwi zarządzanie oświatą, m.in. poprzez optymalizację wydatków.

przeczytaj więcej

Nowa wersja programu SIO - 3.12

Dodano: 19.03.2012

Informujemy, że dostępna jest już najnowsza wersja programu SIO oznaczona numerem 3.12, przeznaczona do wykonania aktualizacji baz danych oświatowych według stanu na 31 marca 2012 r. Aplikacja dostosowana do pracy na różnych systemach operacyjnych jest dostępna do pobrania na stronie Centrum Informatycznego Edukacji MEN.

Przypominamy o terminach przekazywania danych:

 • do 4 kwietnia 2012 r. - szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli;
 • do 18 kwietnia 2012 r. - jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym;
 • do 27 kwietnia 2012 r. - kuratorzy oświaty.

SIO a GIODO

Dodano: 13.05.2011

W związku z obowiązkiem zgłoszenia do rejestracji Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych gromadzonych w SIO, otrzymujemy od Państwa wiele pytań, jak uzyskać dane niezbędne do sformułowania polityki bezpieczeństwa danych umieszczanych w programie SIO. Ponieważ jedynym autorem tej aplikacji jest Centrum Informatyczne Edukacji MEN, to właśnie jedynie ta instytucja może udzielać stosownych informacji na ten temat.

Wspomniany obowiązek wynika z uznania przez GIODO, że zbiory danych dotyczące nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463), są zbiorami zawierającymi dane osobowe. W związku z tym podlegają szczególnej ochronie.

Nowa wersja programu SIO - 3.10.0

Dodano: 11.03.2011

Informujemy, że pojawiła się najnowsza wersja programu SIO oznaczona numerem 3.10.0, przeznaczona do wykonania aktualizacji baz danych oświatowych według stanu na 31 marca 2011 r.

Aplikacja dostosowana do pracy na różnych systemach operacyjnych jest dostępna do pobrania na stronie Centrum Informatycznego Edukacji MEN.

Przypominamy o terminach przekazywania danych:

 • do 5 kwietnia 2011 r. - szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli;
 • do 19 kwietnia 2011 r. - jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym;
 • do 29 kwietnia 2011 r. - kuratorzy oświaty przekazują bazy ministrowi edukacji narodowej.

Nowy serwis QNT - więcej przydatnych informacji dla pracowników oświaty i samorządów

Dodano: 21.10.2010

Na początku bieżącego miesiąca uruchomiliśmy nową wersję serwisu firmowego QNT. Strona w przystępnej formie prezentuje informacje dotyczące firmy i poszczególnych produktów. W serwisie znajdą Państwo nie tylko opisy naszych programów, ale również wiele przydatnych informacji ułatwiających wykonywanie codziennych obowiązków.

Serwis został podzielony na kilka części. Znajdą w nich Państwo, m.in.:

 • opisy programów wchodzących w skład poszczególnych systemów:
  • używanego w wielu placówkach oświatowych systemu Qbit;
  • wspierającego zarządzanie i organizację procesu nauczania systemu sQola;
  • oferującego kompleksową obsługę procesów administracyjnych i organizacyjnych podległych szkół i placówek oświatowych systemu sQola Integra;
  • systemu Quorum wspierającego działalność jednostek samorządowych;
  • systemu Qrezus dedykowanego przedsiębiorstwom;
  • systemu QNTemida, adresowanego do instytucji wymiaru sprawiedliwości
 • szczegółowe informacje o firmie;
 • najświeższe wiadomości z życia firmy;
 • podpowiedzi, jak efektywniej organizować sobie pracę dzięki naszym programom;
 • możliwość złożenia zapytania ofertowego.

Zapraszamy do częstych odwiedzin. Nowy serwis znajdą Państwo pod dotychczasowym adresem: www.qnt.pl

Spis SIO - nowa wersja programu Analizator

Dodano: 07.04.2010

Wszystkich Użytkowników programu Analizator informujemy, że pojawiła się właśnie nowa wersja programu, oznaczona, podobnie jak program SIO, numerem 3.8. Jest ona przygotowana do współpracy z marcowym wydaniem programu SIO.

Tych z Państwa, którzy nie wykorzystują jeszcze naszego programu, informujemy, że służy on do przeprowadzania dodatkowych analiz na podstawie danych scalonych w SIO. Polecamy go w szczególności organom prowadzącym oraz nadzorującym szkoły i placówki. Analizator może być dla takich placówek nie tylko źródłem wiedzy ułatwiającej zarządzanie oświatą, ale także narzędziem ułatwiającym weryfikację poprawności, wprowadzanych przez podległe placówki, danych. Program jest przez nas udostępniany w okresowym abonamencie, z gwarancją udostępniania bezpłatnych aktualizacji i możliwością korzystania z linii pomocy technicznej. Z Analizatora korzysta już ponad 340 jednostek zajmujących się oświatą na terenie całego kraju.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na dedykowanej programowi stronie internetowej.

Nowa wersja programu - SIO 3.8.0

Dodano: 15.03.2010

Informujemy, że pojawiła się nowa wersja programu SIO - 3.8.0. Jest ona przeznaczona do wykonania aktualizacji baz danych oświatowych wg stanu na 31 marca. Program można pobrać na stronach Centrum Informatycznego Edukacji MEN.

Przypomnijmy, że:

 • do 6 kwietnia obowiązek przekazania baz danych spoczywa na szkołach i placówkach oświatowych, jednostkach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówkach spoza systemu oświaty zatrudniających nauczycieli, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, centralnych placówkach doskonalenia nauczycieli, niepublicznych zakładach kształcenia nauczycieli, niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli;
 • do 20 kwietnia bazy danych muszą przekazać jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym;
 • do 29 kwietnia kuratorzy oświaty przekazują bazy ministrowi edukacji narodowej.

Dzień Kobiet!

Dodano: 08.03.2010

Komunikat dotyczący wykazywania uczniów w oddziałach integracyjnych i specjalnych, sportowych, mistrzostwa sportowego itd.

Dodano: 09.10.2009

Centrum Informatyczne Edukacji opublikowało dzisiaj na stronie internetowej komunikat związany z obecnym spisem SIO. Dotyczy on między innymi błędów popełnianych przez szkoły przy wykazywaniu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu.

Pismo MEN do jednostek samorządu terytorialnego w sprawie SIO

Dodano: 08.10.2009

Na stronie Centrum Informatycznego Edukacji MEN opublikowane zostało pismo skierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera ono ministerialne wyjaśnienia i zalecenia dotyczące trwającego właśnie spisu SIO. Polecamy lekturę tego dokumentu.

Pojawiło się SIO z funkcją wyłączenia aktualizacji

Dodano: 15.09.2009

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Centrum Informatyczne Edukacji MEN, pojawiła się wersja SIO 3.7.09, która zwiera opcję wyłączenia aktualizacji. Funkcja ta została wprowadzona na prośbę Użytkowników. Nową wersję można pobrać na stronie CIE. Wszystkim Użytkownikom najnowszych wersji naszych programów administracyjnych (Qwark 34.00, Qadr 27.00, Qwant 33.00) przypominamy również, że mogą oni skorzystać z funkcji eksportu danych do SIO (niezależnie od tego czy jest to wersja 3.7.0 czy 3.7.09).

Eksport danych do SIO 3.7.0

Dodano: 02.09.2009

Wszystkich pracowników oświaty odpowiedzialnych za aktualizację Systemu Informacji Oświatowej, informujemy, że w naszej ofercie pojawiły się już programy administracyjne w wersjach umożliwiających eksport danych do SIO 3.7.0. Wykorzystanie programów: płacowego Qwark, kadrowego Qadr oraz księgowego Qwant pozwala kilkakrotnie skrócić czas przekazywania wymaganych danych. Szczegółowe informacje na temat promocyjnych warunków zakupu nowych wersji, znajdziecie Państwo w ulotce nowelizacyjnej.

Zbliża się wrześniowy spis SIO

Dodano: 19.08.2009

Wraz z końcem wakacji w szkołach, placówkach oświatowych i organach prowadzących rozpoczynają się przygotowania do wypełnienia obowiązku SIO w jesiennym spisie danych. Informujemy, że na stronie MEN udostępniona została kolejna wersja programu SIO - 3.7. Dodatkowo, znajdą tam Państwo również instrukcję wprowadzania i przekazywania danych wg stanu na 10 września 2009 roku.

Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Warto wiedzieć, że:

 • wg stanu na 10 września nie powinny być zgłaszane licea ogólnokształcące na podbudowie szkoły zasadniczej oraz technika na podbudowie szkoły zasadniczej (są to wygasające szkoły ponadpodstawowe i jeśli miały jeszcze absolwentów w roku szkolnym 2008/2009, to mogą być zgłaszane wg stanu na 30 września 2009 roku);
 • obowiązkiem przekazywania danych do SIO zostały objęte inne formy wychowania przedszkolnego, tj. zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne (jest to podyktowane koniecznością uzyskania wiedzy na temat liczby takich placówek).

Terminy przekazywania danych - przypomnienie:

 • do 15.09.2009 r. - szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli, niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;
 • do 22.09.2009 r. - jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym;
 • do 29.09.2009 r. - kuratorzy oświaty.

Program SIO - wersja 3.60

Dodano: 12.03.2009

Informujemy, że Centrum Informatyczne Edukacji opublikowało nową wersję programu SIO. Aktualny program oraz słowniki znajdziecie Państwo na stronie Centrum Informatycznego Edukacji.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Dodano: 31.12.2008

Wesołych Świąt

Dodano: 23.12.2008

Dzień Edukacji Narodowej

Dodano: 14.10.2008

Program SIO - wersja 3.5.2

Dodano: 11.09.2008

W dniu 10 września 2008 r. na stronie MEN zamieszczona została wersja 3.5.2 programu SIO. Konieczność poprawienia programu wyniknęła z powodu wykrycia błędu w zestawieniu zbiorczym w tabeli 2.Nauczyciele, w wierszach dotyczących nauczycieli wykazanych w grupie "Pozostałe kwalifikacje". Błąd ten nie ma wpływu na poprawność danych zawartych w pliku SIO, natomiast w ww. wierszach generuje dane niezgodne z faktycznie wprowadzonymi do pliku. Błąd ten nie ma żadnego znaczenia dla szkół i placówek, w których nie ma nauczycieli w grupie "Pozostałe kwalifikacje". Poprawiony program powinny ściągnąć wszystkie szkoły i placówki, w których występują nauczyciele w grupie "Pozostałe kwalifikacje", dla pozostałych szkół i placówek nie jest to konieczne. Nową wersję programu powinny tez zainstalować wszystkie podmioty scalające dane, tj. jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria i ministerstwa prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Nowa wersja programu SIO - komunikat MEN

Dodano: 04.09.2008

W związku z wykryciem krytycznego błędu w programie SIO - wersja 3.5, służącego do wprowadzania danych według stanu na 10 września i 30 września 2008 r., konieczne jest ściągniecie aktualizacji programu, tj. wersji 3.5.1. Wszystkie pliki utworzone przy pomocy wersji 3.5 są poprawne i nie muszą być korygowane, jednak eksport pliku do jednostki scalającej musi być dokonany za pośrednictwem wersji 3.5.1. W przypadku skorzystania do eksportu z wersji 3.5 plik zostanie utworzony, ale nie będzie mógł zostać scalony w jednostce samorządu terytorialnego, kuratorium lub ministerstwie.

Nowa wersja programu SIO 3.5. Instrukcje wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.5

Dodano: 19.08.2008

Centrum Informatyczne Edukacji przygotowało nową wersję programu SIO, oznaczoną jako wersja 3.5. Program jest dostępny w zakładce "Pliki do pobrania". Wraz z nową wersją programu pojawiły się dwie instrukcje:

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcamy do lektury.. Wśród zmian wprowadzonych w nowej wersji SIO pojawił się wymóg logowania do programu, więc lektura wyżej wymienionych instrukcji jest wręcz obowiązkowa.

List Pani Krystyny Szumilas, Sekretarza Stanu w MEN, w sprawie kolejnej edycji gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej

Dodano: 19.08.2008

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało list Pani Krystyny Szumilas, Sekretarza Stanu w MEN, w sprawie kolejnej edycji gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej.

Zapraszamy do wspólnego świętowania

Dodano: 20.06.2008

Szanowni Państwo!

Wzorując się na klasyce westernu zapraszamy, w samo południe, do odwiedzenia naszego "jubileuszowego" serwisu internetowego. Przygotowaliśmy dla Was specjalne atrakcje. Dzisiaj o 12:00 zapraszamy gorąco na www.20lat.qnt.pl. Zabawy będą towarzyszyć Państwu przez cały najbliższy rok.

Nowa wersja programu SIO 3.4 - komunikat MEN

Dodano: 10.03.2008

Komunikat z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2008 r.

Centrum Informatyczne Edukacji przygotowało nową wersję programu SIO, oznaczoną jako werja 3.4. Program jest dostępny w zakładce "Pliki do pobrania".

Od 10 marca br. program będzie dostępny również na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2008r.

Dodano: 10.03.2008

W ostatnich dniach Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2008 r.

Analizator - zawsze przydatny i potrzebny

Dodano: 29.10.2007

Program SIO w wersji 3.3 ma swego rówieśnika w naszej ofercie. Analizator 3.3, bo o nim mowa, to program umożliwiający tworzenie różnorodnych zestawień i analizę danych gromadzonych w ramach SIO. W tym roku kolejna Państwa grupa dołączyła do grona zadowolonych Użytkowników programu. Dzięki pomocy, jaką stanowi Analizator, dla wielu instytucji prowadzących i nadzorujących jednostki oświatowe, okres gromadzenia i weryfikacji danych oświatowych upłynął spokojnie, a możliwość szybkiego sprawdzenia potencjalnych błędów w danych pozwoliła na sprawne opracowanie zbiorczych danych.

Dzień Edukacji Narodowej

Dodano: 12.10.2007

Dodatkowe wyjaśnienia - 28.09.2007 r. - komunikat MEN

Dodano: 02.10.2007

Tabela W4. Rozwiązanie stosunku pracy w bieżącym roku kalendarzowym. Instrukcja nie precyzuje, jakie przypadki należy wykazać w wierszu "wygaśniecie stosunku pracy" (w momencie zamieszczania instrukcji na stronie MEN rozporządzenie wykonawcze do SIO, na podstawie którego tabela została umieszczona w programie, nie było jeszcze podpisane). Zgodnie z brzmieniem § 10a znowelizowanego rozporządzenia wykonawczego do SIO (Dz. U. z 2007 r. Nr 161, poz. 1147) należy wykazać przypadki wygaśnięcia stosunków pracy:

 1. z powodu prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego,
 2. z powodu prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. z powodu prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. z powodu upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,
 5. z powodu stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
 6. z powodu upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
 7. z innych przyczyn.

Nie należy wykazywać w tym wierszu nauczycieli, z którymi zawarte były umowy na czas określony, a których czas obowiązywania upłynął.

Tabela A4. Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego wg profili kształcenia, zawodów i specjalności. Program nie uwzględnia możliwości wykazania absolwentów, którzy kształcili się w tym samym zawodzie, ale w różnych cyklach kształcenia (np. jednorocznym i dwuletnim) - sytuacja tak może się zdarzyć w szkołach policealnych. W takim przypadku należy wykazać wszystkich absolwentów wskazując taką długość cyklu kształcenia odpowiednią, w jakim kształciła się większość tych absolwentów.

Źródło: serwis internetowy Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Korekty w programie SIO wersja 3.3 - 27 września 2007 r. - komunikat MEN

Dodano: 28.09.2007

W razie wystąpienia trudności technicznych z wprowadzaniem danych do sytemu informacji oświatowej przede wszystkim należy ponownie ściągnąć program w wersji 3.3 ze strony MEN. Program "nadpisze" się na poprzednio ściągniętej wersji. Operacja taka nie powoduje konieczności wprowadzania danych od nowa do wcześniej utworzonych plików.

Poniżej opisane zostały trudności z wprowadzaniem danych zasygnalizowane przez użytkowników programu SIO v. 3.3:

 1. Jeśli w tabeli BM3. Pomieszczenia, sygnalizowany jest błąd niezgodności liczby pomieszczeń w zespole z sumą pomieszczeń w poszczególnych szkołach zespołu, mimo, że dane wprowadzone są prawidłowo, należy ponownie ściągnąć program ze strony MEN. Problem nie powinien się już pojawić.
 2. W tabelach dotyczących absolwentów może pojawić się komunikat o błędzie sygnalizujący, że nie wszystkie pola w tabeli zostały wypełnione. W tej sytuacji należy w drzewku po lewej stronie ekranu wybrać dla odpowiedniej tabeli opcję "dopełnij zerami" lub ponownie zainstalować program SIO v 3.3 ściągnięty ze strony MEN - błąd został poprawiony.
 3. W tabeli N2 - Obowiązki dla niektórych typów placówek (np. CKU, CKP, ODDZ, ORW) pojawia się komunikat, że obowiązki dydaktyczne mogą być pełnione tylko w szkole. Program został poprawiony.
 4. W tabeli DO1 w bazach szkół podstawowych może się pojawić ostrzeżenie, że liczba uczniów, którym wydano kartę rowerową nie może być wyższa niż liczba uczniów klasy VI. Takie ostrzeżenie można zignorować.
 5. W placówkach typu ZEAS omyłkowo pojawia się tabela W4. Tabelę należy wyzerować lub ponownie ściągnąć program. W tym wypadku jednak trzeba będzie na nowo wygenerować strukturę pliku.

Źródło: serwis internetowy Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Komunikat w sprawie wykazywania w SIO uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną - komunikat MEN

Dodano: 26.09.2007

W systemie informacji oświatowej wykazywani są uczniowie/wychowankowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dane o tych uczniach w szkołach dla dzieci i młodzieży wprowadza się w tabelach NP1 i NP2, a o wychowankach przedszkoli w tabelach NP3 i NP4.

Kształcenie specjalne organizuje się na podstawie przepisów art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166).

W rozporządzeniu wyraźnie rozróżnia się dwie kategorie uczniów (dzieci wymagających stosowania w procesie kształcenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dydaktycznej), objętych kształceniem specjalnym:
- niepełnosprawnych,
- niedostosowanych społecznie.

Kształcenie specjalne organizuje się dla uczniów niepełnosprawnych, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-8 przywołanego rozporządzenia:

 1. niesłyszących
 2. słabo słyszących,
 3. niewidomych,
 4. słabo widzących,
 5. z niepełnosprawnością ruchową,
 6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 7. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z autyzmem,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku, gdy w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego poradnia wskaże występowanie u ucznia co najmniej dwóch z wyżej wymienionych niepełnosprawności, mówimy o występowaniu u niego niepełnosprawności sprzężonej, wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia, np. u dzieci głucho-niewidomych czy niewidomych z upośledzeniem umysłowym. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazujące na niepełnosprawność sprzężoną, obliguje szkołę do stosowania w procesie kształcenia takiego dziecka specjalnych metod pracy dostosowanych do każdej ze wskazanych u niego niepełnosprawności.

Sprzężenie niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów prawa oświatowego, nie występuje u dziecka z upośledzeniem umysłowym i przewlekłą chorobą, bowiem formy i metody pracy dydaktycznej z tym dzieckiem odnoszą się głównie do upośledzenia umysłowego. Przepisy prawa oświatowego nie przewidują organizowania dzieciom przewlekle chorym kształcenia specjalnego. Przewlekła choroba ucznia uczęszczającego do szkoły ogólnodostępnej lub integracyjnej w szkole nie zobowiązuje bowiem nauczyciela do wprowadzania innych, niż wobec pozostałych uczniów, metod pracy dydaktycznej. Dzieciom z chorobami przewlekłymi i z zaburzeniami psychicznymi, którym stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, system oświaty zapewnia możliwość realizowania obowiązku szkolnego w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, a także w formie indywidualnego nauczania.

Do kategorii dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, dla których organizuje się kształcenie specjalne, zalicza się uczniów, którym publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu:

 1. niedostosowania społecznego,
 2. zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 3. zagrożenia uzależnieniem,
 4. zaburzeń zachowania.

Kategorie te wymienione są w § 2 ust. 1 pkt 12 - 15 ww. rozporządzenia. W planach nauczania szkół, w których kształcą się dzieci niedostosowane społecznie, co najmniej 1 godzina tygodniowo powinna być przewidziana na zajęcia socjoterapeutyczne.

Reasumując: w tabeli NP1 (dla szkół), w której wykazuje się uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną występuje osiem niepełnosprawności wymienionych § 2 ust. 1 pkt 1-8 rozporządzenia. W tabeli NP4 (dla przedszkoli) wymienionych jest siedem niepełnosprawności, ponieważ w przedszkolach nie organizuje się odrębnej formy kształcenia dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Źródło: serwis internetowy Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wykazywanie danych według stanu na 10 września - komunikat MEN

Dodano: 13.09.2007

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi wprowadzania danych według stanu na 10 września wyjaśniam, co następuje;

 1. Dane o liczbie uczniów przekazują wszystkie szkoły, publiczne i niepubliczne, oprócz szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej i niepublicznych szkół artystycznych. Nie przekazuje się danych o liczbie wychowanków oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, przedszkola nie przekazują danych o liczbie wychowanków.
 2. Dane o liczbie nauczycieli przekazują tylko szkoły i placówki publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.
 3. Jak wynika z p. 1 i 2, szkoły niepubliczne podają tylko liczbę uczniów, szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego zarówno liczbę uczniów jak i dane o nauczycielach. Fakt, że nie podaje się liczby wychowanków przedszkoli nie oznacza jednak, że nie należy wykazywać nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych.
 4. Nie prowadzą baz danych oświatowych wg stanu na 10 września placówki niepubliczne. To ostatnie sformułowanie, użyte w Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych ...(wg stanu w dniu 10 września 2007 r.) wzbudziło wątpliwości. Należy jednak mieć na uwadze, że w systemie oświaty funkcjonują przedszkola, szkoły i placówki oświatowe (art. 2 pkt 3-7 ustawy o systemie oświaty). Tam, gdzie mowa o placówkach oświatowych, chodzi o te podmioty funkcjonujące w systemie oświaty, które nie są przedszkolami ani szkołami.
 5. Błędem jest tworzenie drugiej tabeli N2 dla nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują godziny z różnych tzw. pensów. W takim wypadku wszystkie godziny danego nauczyciela powinny być przeliczone na jedno pensum i tak wykazane w rubryce tygodniowy wymiar zajęć. Drugą tabelę N2 należy tworzyć tylko wtedy, gdy nauczyciel w jednej szkole lub placówce ma dwa stosunki pracy.

Źródło: serwis internetowy Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zmiany w programie SIO wersja 3.3 - komunikat MEN

Dodano: 12.09.2007

Program SIO v.3.3 służy do wprowadzania danych zarówno według stanu na 10 września jak według stanu na 30 września. Program został umieszczony na stronie MEN w dniu 13 sierpnia. Ta wersja znalazła się również na płytach CD rozesłanych do kuratoriów oświaty. Od tego czasu konieczne okazało się jednak wprowadzenie w programie kilku zmian, które mogą mieć znaczenie dla niektórych użytkowników programu.

 1. W tabeli BM3. Pomieszczenia zmienił się opis wierszy 8 i 9. Minimalny wymiar sal gimnastycznych może wynosić 9 m x 18 m zamiast 10 m x 20 m. Zmiana ta została wprowadzona, ponieważ taki normatyw obowiązywał dla sal gimnastycznych przy małych szkołach wiejskich wg wytycznych MEN z lat osiemdziesiątych ub. wieku.
 2. Dla CKU ze szkołami (typ 46 wg słownika S1) po utworzeniu pliku wg stanu na 10 września generowany był komunikat, że struktura pliku jest niepoprawna - błąd ten został poprawiony.
 3. W przypadku nauczycieli w wieku 75 lat lub więcej program pokazywał, że to jest błąd. Ponieważ zdarzają się tacy nauczyciele, zmieniono błąd na ostrzeżenie.
 4. Pole Planowane złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego w edycji na 10 września jest nieaktywne. Jednak sprawdzenie ogólne pola Kadra pedagogiczna wykazywało błąd niewypełnienia tego pola, choć błąd ten nie był wykazywany przy sprawdzaniu danych poszczególnych nauczycieli. Program został poprawiony.

W przypadku wystąpienia trudności związanych z opisanymi przypadkami (lub jakichkolwiek innymi) przede wszystkim należy ponownie ściągnąć program w wersji 3.3 ze strony MEN. Program "nadpisze" się na poprzednio ściągniętej wersji. Należy podkreślić, że każdy plik założony we wcześniejszej wersji programu SIO można otworzyć na wersji późniejszej, nie ma więc konieczności wprowadzania na nowo danych do wcześniej stworzonych plików dla stanu na 10 września.

Źródło: serwis internetowy Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zmiany w SIO 3.3!

Dodano: 06.09.2007

Program SIO, mimo stabilnego identyfikatora wersji (3.3) ulega jednak ciągłemu rozwojowi i modyfikacjom. Autor programu, Centrum Informatyczne Edukacji, wprowadza także zmiany w tabelach i słownikach. Dlatego też zrezygnowaliśmy z umieszczania na stronach naszego serwisu kopii plików pobranych z serwisu ministerialnego SIO. Obecnie zainteresowanych pobraniem plików będziemy tylko przekierowywać do właściwych miejsc w serwisie ministerialnym.

Istotne są jednak konsekwencje jakie niesie tego typu niefrasobliwość w działaniach Centrum Informatyczne Edukacji dla użytkowników programu. Obecnie posiadacze starszej wersji programu SIO 3.3 (czyli np. pobranej z serwisu ministerialnego w miesiącu sierpniu) nie uzyskają takich samych wyników pracy programu, jak użytkownicy wersji pobranej w dniu dzisiejszym. Dlatego też należy na bieżąco śledzić zmiany, o jakich informuje CIE:

Informujemy też o planowanej zmianie programu SIO 3.3 przed kolejnym terminem przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2007r. Uściślając, na podstawie informacji pozyskanych w CIE, będzie to nadal program SIO 3.3 ale zmodyfikowany w zakresie zawartości tabel i słowników, w stosunku do wersji dostępnej obecnie.

Rozporządzenie podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej

Dodano: 06.09.2007

Minister Edukacji Narodowej, Pan Ryszard Legutko, w dniu 5 września 2007 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Zapoznaj się z treścią rozporządzenia.

List w sprawie SIO

Dodano: 21.08.2007

W ostatnich dniach ukazał się list Pana Sławomira Kłosowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w sprawie gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej we wrześniu 2007 r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.

SIO 3.3 - wersja dla spisu wrześniowego

Dodano: 14.08.2007

Program SIO 3.3 jest już dostępny do pobrania, zarówno na stronie ministerialnej, jak i za pośrednictwem naszej witryny. Przypominamy Państwu, że w spisie wrześniowym dane należy uzupełniać wyłącznie za pośrednictwem najnowszej wersji programu. Pliki generowane w wersji niższej, nie będą mogły zostać scalone w organach prowadzących lub rejestrujących. Podobnie jak miało to miejsce dotychczas, nie jest konieczne odinstalowywanie poprzedniej wersji programu.

MEN informuje

Dodano: 14.08.2007

Zbliża się kolejny termin aktualizowania i przekazywania danych w ramach systemu informacji oświatowej. Serwis internetowy Ministerstwa Edukacji Narodowej podaje między innymi informacje o:

 • dodatkowym terminie aktualizowania i przekazywania danych wg stanu na 10 września każdego roku więcej
 • obowiązujących terminach przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej:
  • według stanu na 10 września 2007r. więcej
  • według stanu na 30 września 2007r. więcej
przeczytaj więcej

Nowa wersja programu Analizator

Dodano: 13.04.2007

Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o aktualizacji naszych programów dla oświaty umożliwiających przekazywanie danych do Systemu Informacji Oświatowej. Obecnie opublikowaliśmy nową wersję programu Analizator - wykorzystywanego w wielu instytucjach do analizowania i weryfikowania informacji zgromadzonych w bazach danych oświatowych. Wykonane zmiany, podobnie jak w przypadku aktualizacji pozostałych naszych programów, podyktowane były pojawieniem się nowej wersji SIO. Już niebawem wszyscy obecni Użytkownicy, otrzymają od nas Analizatora w wersji 3.20, co pozwoli im na dalsze praktyczne wykorzystywanie informacji zebranych w SIO.

Bez Analizatora niemożliwe byłoby wykorzystanie w pracy wydziału danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (...) Jest to program, który śmiało można polecić tym instytucjom dla których dane zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej mogą stanowić ważne źródło informacji - Adam Kozłowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Analizator w nowej wersji może także w dalszym ciągu służyć jako doskonałe narzędzie do sprawdzania poprawności danych przesłanych przez podległe placówki.

Korzystanie z Analizatora pozwoliło nam na szybką ocenę poprawności danych (np. danych teleadresowych i innych) wprowadzanych przez placówki oświatowe (...) - Jacek Matuszek, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Wszystkich Użytkowników Analizatora zachęcamy do zapoznania się ze zmianami wykonanymi w programie, a tych z Państwa, którzy nie poznali jeszcze jego możliwości do sprawdzenia korzyści z wykorzystania programu. Jeśli jednak chcą Państwo już teraz, tak jak inni Użytkownicy korzystać z Analizatora, to zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: 032 230 15 16 lub przesłania e-maila na adres: marketing@qnt.pl.

przeczytaj więcej

Spis marcowy - czas na samorządy

Dodano: 11.04.2007

W ubiegły piątek zakończyła się pierwsza część marcowego spisu SIO. Jak zwykle jako pierwsze swój obowiązek wypełniły szkoły i placówki oświatowe. Teraz nadszedł czas scalania danych w jednostkach samorządu terytorialnego. Przypominamy, że muszą one przekazać bazy właściwym kuratorom oświaty do 18 kwietnia 2007 r. Wszystkich pracowników odpowiedzialnych w samorządach za sprawy związane z SIO, zapraszamy do odwiedzania forum. Utworzyliśmy tam sekcję, w której możecie znaleźć wiele cennych porad związanych z uaktualnianiem baz danych. Natomiast tych z Państwa, którzy nie korzystają jeszcze w tym spisie z pomocy Analizatora, zachęcamy do zapoznania się z możliwościami tego praktycznego narzędzia. Analizator pozwala na wykonywanie dowolnych analiz na podstawie danych SIO, umożliwia również kontrolę poprawności wprowadzonych przez szkoły danych.

Gorące informacje z MEN

Dodano: 05.04.2007

Mamy dla Państwa kilka ważnych informacji związanych z marcowym spisem SIO. Ministerstwo opublikowało w dniu dzisiejszym komunikat dotyczący sposobu postępowania w przypadku, kiedy szkoła lub placówka przekazała do bazy danych oświatowych błędne informacje. Wielu Użytkowników SIO zastanawiało się, czy w tej sytuacji możliwe jest poprawienie błędów. Jak wynika z informacji ministerstwa, taka korekta jest możliwa, nie do końca jasna jest jedynie kwestia, w jakim terminie możliwe jest przesłanie całej poprawionej bazy do jednostek prowadzących. Pełna treść komunikatu

Wśród informacji opublikowanych przez MEN znajduje się także porada dotycząca właściwej identyfikacji placówek oświatowo-wychowawczych, a także placówek kształcenia ustawicznego oraz placówek kształcenia praktycznego. Jak prawidłowo zidentyfikować placówkę?

Na stronie MEN pojawiła się również lista innych często zgłaszanych przez Państwa problemów wraz z poradami udzielonymi przez ministerialnych ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, tego typu pomoc w ostatnich dniach przed upływem terminu przekazania danych, może się okazać szczególnie przydatna. Rozwiązania częstych problemów

I jeszcze na koniec ważne przypomnienie - już w piątek 6 kwietnia mija termin przekazania plików SIO jednostkom prowadzącym.

przeczytaj więcej

Szybki eksport danych do SIO 3.2

Dodano: 02.04.2007

Przypominamy, że już za kilka dni dla szkół i placówek oświatowych mija termin przekazywania danych do systemu informacji oświatowej w ramach spisu wiosennego. Jak Państwo wiecie już od jakiegoś czasu, ministerstwo także dla tego spisu opublikowało nową wersję SIO. Mamy jednak dobrą informację: również i tym razem do szybkiego przekazania danych możecie użyć wykorzystywanych na co dzień programów do zarządzania oświata. Za sprawą wykonanych przez nas ostatnio modyfikacji, takie programy jak: płacowy Qwark, kadrowy Qadr, księgowy Qwant, Arkusz Organizacyjny Szkoły (AOS) czy Sekretariat umożliwiają eksport danych także do SIO w wersji 3.2. Gorąco zachęcamy Państwa do zakupu zaktualizowanych wersji tych programów. Szybka decyzja to nie tylko gwarancja przekazania danych do SIO w wymaganym terminie, ale także niższe ceny i możliwość nabycia programu do drukowania świadectw na wyjątkowo korzystnych warunkach. Więcej informacji na temat nowych wersji naszych programów i trwającej do 20 kwietnia promocji znajdą Państwo w naszym serwisie firmowym.

Ważna informacja dla szkół artystycznych - korekta w programie SIO 3.2!

Dodano: 09.03.2007

W dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 MEN opublikował na swojej stronie poprawioną wersję SIO 3.2. Spieszymy z informacją, że zmianie uległ jedynie sposób wypełniania i kontroli tabeli U4. Uczniowie według roku urodzenia, wyłącznie w następujących typach szkół artystycznych:

 • sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia,
 • sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia,
 • czteroletnia szkoła muzyczna I stopnia,
 • sześcioletnia szkoła sztuki tańca,
 • czteroletnia szkoła sztuki cyrkowej,
 • dziewięcioletnia szkoła sztuki tańca,
 • ośmioletnia szkoła muzyczna.

Wymienione wyżej szkoły powinny zatem ponownie ściągnąć program SIO w wersji 3.2. (zapraszamy do pobierania programu w naszym serwisie). Natomiast pozostałe typy szkół i placówek mogą korzystać z wersji opublikowanej w dniu 6 marca.

Dodatkowo ministerstwo informuje, że wymieniony powyżej typ "ośmioletnia szkoła muzyczna" nie jest nowym typem szkoły muzycznej. Dotyczy on jednej konkretnej specjalnej szkoły muzycznej, która uzyskała zgodę właściwego ministra na wydłużenie cyklu kształcenia ze względu na niepełnosprawność uczniów.

SIO 3.2 - wersja dla spisu marcowego

Dodano: 06.03.2007

Program SIO 3.2 jest już dostępny do pobrania, zarówno na stronie ministerialnej, jak i za pośrednictwem naszej witryny. Przypominamy Państwu, że w spisie marcowym dane należy uzupełniać wyłącznie za pośrednictwem najnowszej wersji programu. Pliki generowane w wersji niższej, nie będą mogły zostać scalone w organach prowadzących lub rejestrujących. Podobnie jak miało to miejsce dotychczas, nie jest konieczne odinstalowywanie poprzedniej wersji programu.

Przygotowane zostały również uzupełnione i poprawione dokumenty zawierające opis działania programu oraz instrukcję merytoryczną. Warto do nich sięgnąć i zapoznać się z wprowadzonymi ważnymi zmianami oraz ułatwieniami w obsłudze plików wygenerowanych w poprzednim spisie.

Zapraszamy do pobrania!

Ważne informacje o zmianach w SIO

Dodano: 01.03.2007

Już od dwóch lat marzec jest w oświacie miesiącem wzmożonej pracy. Wiąże się ona oczywiście z koniecznością wprowadzania i aktualizacji danych w Systemie Informacji Oświatowej. Prace nad programem, który stale się rozwija, prowadzone są przez Centrum Informatyczne Edukacji. Również i dla aktualnego spisu stworzono nową wersję programu SIO, oznaczoną numerem 3.2. Ważnym elementem, który został aktualnie dodany, jest moduł umożliwiający wyświetlenie i wydruk wszystkich danych niezbędnych do naliczania subwencji oświatowej, osobno dla każdej szkoły i zbiorczo dla każdej JST. Zmiany wprowadzono również w formularzach dotyczących pomocy materialnej.

Nową, obowiązującą wersję programu będzie można pobrać bezpośrednio z naszej witryny internetowej lub ze strony MEN. Ministerstwo informuje, że poprzez WWW udostępni ją najpóźniej 8 marca, natomiast w kuratoriach oświaty płyty CD z programem będzie można odebrać od 14 marca.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z komunikatem w sprawie gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2007 r., zawierającym szczegółowe informacje na temat SIO 3.2, jak również dotyczące ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty.

przeczytaj więcej

Wirtualna biblioteka

Dodano: 14.02.2007

 "Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji".
Maria Dąbrowska

Przyzwyczailiśmy się już, że dzięki Internetowi mamy błyskawiczny dostęp do niemal każdej pożądanej informacji. Za pomocą tego medium możemy dokonać zakupów, uczyć się czy wymieniać korespondencję, a zakres dostępnych udogodnień powiększa się niemal z każdym dniem. Również firma QNT dba o to, by narzędzia informatyczne, jakie oferuje, stawały się coraz bardziej wszechstronne. Prócz licznych programów wspierających zarządzanie jednostkami oświatowymi i sprawujących pieczę nad procesem dydaktycznym, tworzone są również produkty dodatkowe. Wśród nich znajduje się właśnie e-biblioteka. Powstała ona w ramach znanego już Państwu programu Biblioteka.

Czym jest e-biblioteka? To wirtualny katalog zasobów książkowych, dostępny za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Jego zaawansowane możliwości wyszukiwania pozwalają na błyskawiczne odnalezienie żądanej książki znajdującej się w katalogu bibliotecznym - wystarczy podać tytuł, autora lub słowo kluczowe.

Ponadto, każdy zalogowany w systemie czytelnik ma możliwość wygodnego zarządzania swoją kartą czytelniczą. Za pomocą e-biblioteki w dogodnym dla siebie czasie, może zarezerwować książkę, bądź zrezygnować z dokonanego zamówienia, ma także możliwość przeglądania historii wypożyczeń. Ten katalog online pozwala także na zapoznanie się z dokładnymi danymi dotyczącymi wybranej lektury - ilością egzemplarzy, aktualnym statusem dostępności, czy też innymi utworami wyszukiwanego autora.

Może warto sprawdzić, czy wprowadzenie nowoczesnych technologii do bibliotek spowoduje, że uczniowie chętniej sięgną po lekturę?

Akademia Zarządzania - zapraszamy na naszą prezentację!

Dodano: 10.01.2007

Już w najbliższy czwartek - 11 stycznia, rozpocznie się pierwszy w tym roku Zjazd Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły". Również i tym razem nie tylko patronujemy przedsięwzięciu jako Partner Główny, ale również będziemy aktywnie uczestniczyć w prelekcjach. Prezentacja, jaką Państwu zaproponujemy na styczniowym spotkaniu, dotyczyć będzie kompletnego systemu zarządzania oświatą, który nasza firma wdrożyła w ostatnim czasie w Gorzowie Wielkopolskim. Szczegółowe informacje na temat naszego udziału w Akademii znajdziecie Państwo na specjalnej podstronie będącej częścią witryny www.qnt.pl. Zapraszamy do lektury!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Dodano: 12.12.2006

Zbliża się magiczny czas Bożego Narodzenia. Życzymy Państwu, abyście pod tegoroczną choinką znaleźli przede wszystkim szczęście i radość. Niech świąteczna atmosfera napełni Was siłą na cały Nowy Rok!

Łączymy się w żalu

Dodano: 23.11.2006

Jesteśmy wstrząśnięci tragedią jaka wydarzyła się 21 listopada 2006 roku w kopalni "Halemba" w Rudzie Śląskiej. Pragniemy złożyć najszczersze kondolencje rodzinom ofiar tego wypadku.

Dyrekcja i Pracownicy QNT Systemy Informatyczne

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o informatyce...

Dodano: 03.11.2006

W przerwie między wrześniowym i marcowym terminem gromadzenia danych oświatowych, chcielibyśmy zainteresować Państwa publikacjami, które zostały przygotowane specjalnie z myślą o pracownikach oświaty. Stworzono je w ramach projektu o nazwie Akademia Informatyki. To cykl artykułów poświęconych zagadnieniom ściśle związanym właśnie z informatyką, Znajdziecie tam Państwo ciekawe i przydatne wiadomości na temat ochrony komputera przed wirusami, zabezpieczania zgromadzonych danych, czy zakupu nowego sprzętu. Niebawem opublikujemy także kolejne artykuły, a w nich opowiemy między innymi o koncepcji wirtualnych urzędów, usługach bankowych realizowanych za pośrednictwem Internetu, czy oprogramowaniu przeznaczonym dla oświaty. Już teraz zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.qnt.pl, gdzie w zakładce Nowości znajduje się ten praktyczny poradnik (Akademia Informatyki).

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Dodano: 13.10.2006

Naszą wiedzę i umiejętności zawdzięczamy Wam - nauczycielom, pedagogom i wychowawcom. To Wy zaszczepiliście w nas potrzebę zdobywania informacji i nauczyliście z nich korzystać...

Dziękujemy za cierpliwość, mądrość i wytrwałość. Za to, że wciąż kształcicie wspaniałych ludzi, pomagając im zdobyć niezbędną w codziennym życiu wiedzę. W tym ważnym dniu chcielibyśmy życzyć wam spokoju, powodów do radości i możliwości spełnienia wszystkich marzeń. Mamy nadzieję, że tworząc nowoczesne narzędzia informatyczne dla oświaty, przyczyniamy się do usprawnienia codziennych działań prowadzonych w każdej szkole.

Projekt zmian w ustawie o SIO

Dodano: 06.10.2006

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej, który Ministerstwo Edukacji Narodowej umieściło na swojej stronie. Dokument został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w dniu 29 września.

W uzasadnieniu nowelizacji podano konieczność dostosowania przepisów do zmian, jakie zaszły w systemie oświaty od chwili pojawienia się ustawy. Ponadto, konieczne jest uzupełnienie działającego już systemu o dane, dotyczące prognozowania kosztów funkcjonowania systemu oświaty - docelowo ma on bowiem zastąpić badania statystyczne w tym obszarze. I wreszcie zmianie ulega również data gromadzenia danych. Od nowego roku nie będzie to 15, ale 30 września. Dokument zawierający sugerowane modyfikacje możecie Państwo obejrzeć lub pobrać również z naszej strony.

Udostępniamy nową wersję Analizatora

Dodano: 26.09.2006

Jeszcze przed rozpoczęciem wrześniowego spisu, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie nową wersję programu SIO. Zakres zmian wprowadzonych przez specjalistów z Centrum Informatycznego Edukacji sprawił, że konieczne było przygotowanie nowej wersji programu Analizator. Został on w pełni dostosowany do SIO 3.1, a zatem pozwala na płynny transfer wszelkich danych oraz ich późniejszą analizę oraz weryfikację. Dodatkowo wprowadziliśmy również zestaw udogodnień funkcjonalnych, dzięki którym będziecie Państwo mogli w sposób jeszcze bardziej efektywny wykorzystywać możliwości naszego programu. Zapraszamy do zapoznania się z modyfikacjami wprowadzonymi w Analizatorze 3.10.

przeczytaj więcej

Ważne informacje na temat wypełniania tabel

Dodano: 13.09.2006

Rozpoczęły się już prace nad uzupełnianiem baz danych w Systemie Informacji Oświatowej. Mimo, iż program został wdrożony półtora roku temu, nadal pojawiają się wątpliwości dotyczące uzupełniania niektórych informacji. W odpowiedzi na pytania, zgłoszone przez szkoły i placówki oświatowe, pracownicy Centrum Informatycznego Edukacji przygotowali dodatkowe wyjaśnienia niektórych zagadnień. Na podstronie Ministerstwa Edukacji Naukowej, poświęconej problematyce SIO mogą Państwo znaleźć komunikat dotyczący sposobu wypełniania tabel odnoszących się do kosztów, wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych oraz stypendiów. Również w naszym serwisie uzyskacie informacje na ten temat.

przeczytaj więcej

Dostosowujemy nasze programy do SIO 3.1

Dodano: 06.09.2006

Informujemy, że niezwłocznie po opublikowaniu nowej wersji SIO, rozpoczęliśmy prace nad dostosowaniem programów płacowego Qwark, kadrowego Qadr, AOS i Sekretariat do zmian wprowadzonych przez Centrum Informatyczne Edukacji. Dzięki temu, nadal będziecie Państwo mogli korzystać z funkcji eksportu danych do SIO i w łatwy sposób uaktualniać bazy danych oświatowych. Już wkrótce zaprezentujemy Państwu więcej szczegółów!

Spis wrześniowy tylko z SIO 3.1

Dodano: 23.08.2006

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało właśnie najnowszą edycję programu SIO. Poinformowało również, że zainstalowanie wersji 3.1 jest niezbędne i tylko za jego pośrednictwem należy uzupełniać dane zgodne ze stanem na 15 września. Pliki wygenerowane w wersji niższej nie będą mogły być scalone w organach prowadzących lub rejestrujących. Zmiany wprowadzone w formularzach przez Centrum Informatyczne Edukacji są niewielkie. Należy jednak zwrócić uwagę na zakładkę zawierającą informacje dotyczące kadry pedagogicznej. Usunięto stąd bowiem nazwy "Tabela N5" i "Tabela N6", a ich rubryki stały się obecnie częścią Tabeli N2. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez MEN - Instrukcją merytoryczną i Opisem działania SIO 3.1. Zarówno program, jak i wszelkie dokumenty dotyczące Systemu Informacji Oświatowej możecie Państwo pobrać również z naszej witryny!

SIO 3.1 - już od sierpnia

Dodano: 08.08.2006

Jak zapewne Państwo pamiętacie, zbliża się termin spisu wrześniowego. Centrum Informatyczne Edukacji przygotowało w związku z tym nową wersję programu SIO, za pomocą której gromadzone będą dane oświatowe zgodne ze stanem na 15 września. Program zostanie opublikowany na stronach internetowych MEN, a także w naszym serwisie, już 22 sierpnia. Zmiany wprowadzone do SIO mają w znacznej mierze charakter kosmetyczny, istotna modyfikacja obejmuje natomiast dane dotyczące nauczycieli. Tymczasem już dziś ministerstwo udostępniło schemat bazy oraz słowniki niezbędne do modyfikacji programów pozwalających na wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej z innych programów zewnętrznych.

przeczytaj więcej

Komunikat w sprawie badań statystycznych

Dodano: 07.08.2006

Z pewnością zainteresuje Państwa informacja, że na podstronie Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęconej zagadnieniom związanym z SIO, pojawił się komunikat w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006. Dokument został opublikowany jako załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. Informuje on o typie formularzy w jakich gromadzone będą dane statystyczne z obszaru oświaty związane z badaniami przeprowadzanymi przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

przeczytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego

Dodano: 23.06.2006

koniec roku szkolnego

Pozyskiwanie danych w Analizatorze 3.00

Dodano: 07.04.2006

Program SIO 3.0 zawiera szereg zmian w stosunku do wersji 2.0. Jedną z nich jest zastosowanie opcji kodowania wszystkich plików generowanych przez to narzędzie. Oznacza to, że aby móc zaimportować do Analizatora, pojedynczy plik lub całą grupę, musimy dokonać ich rozkodowania. Nie jest to skomplikowany proces, lecz w celu ułatwienia go, przygotowaliśmy dla Państwa krótki przewodnik. Opatrzony ilustracjami dokument, opisujący krok po kroku proces pozyskiwania danych w nowej wersji programu Analizator, możecie Państwo pobrać lub zobaczyć na naszej stronie w wersji dla szkół jak i dla JST oraz kuratoriów.

Aktualizacja programu Analizator!

Dodano: 06.04.2006

Prezentujemy Państwu nową wersję programu Analizator. Wprowadzone do niego zmiany wynikają przede wszystkim z modyfikacji wykonanych przez Centrum Informatyczne Edukacji w ministerialnym programie SIO. W wersji 3.0 Analizatora uwzględniliśmy obecnie obowiązujące w SIO słowniki i nowy zakres tabel. Usprawniliśmy również opcje sporządzania zestawień oraz przyspieszyliśmy realizację niektórych zapytań. Dzięki tej nowelizacji, przepływ danych między oboma programami nadal przebiegać będzie bez zakłóceń. Spieszymy poinformować, że już wkrótce wszystkim Użytkownikom Analizatora prześlemy jego nową wersję.

przeczytaj więcej

SIO.edu.pl - niezastąpione źródło informacji oświatowych

Dodano: 31.03.2006

Właśnie zakończyliśmy sondę, prowadzoną na naszej witrynie przez kilka ostatnich tygodni. Pytaliśmy w niej Państwa o przydatność informacji, zawartych w serwisie www.sio.edu.pl, podczas wypełniania obowiązku aktualizacji baz danych oświatowych. Aż 71% Użytkowników stwierdziło, że treści zamieszczone na naszych stronach są dla nich pomocne! Tylko 22% miało przeciwne zdanie, a niecałe 7% nie mogło jednoznacznie tego określić. Wyniki głosowania utwierdzają nas w przekonaniu, że podjęta już przeszło rok temu decyzja o stworzeniu dla Państwa wortalu poświęconego tematyce SIO, była strzałem w dziesiątkę! Cieszymy się, że w tym czasie serwis stał się dla Was źródłem praktycznej wiedzy. Państwa opinie dają nam także motywację do dalszej pracy nad jego rozwojem. Serdecznie dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzacie. Liczymy, że także w przyszłości będziecie stałymi gośćmi serwisu!

Wszystkim Użytkownikom SIO w szkołach i placówkach oświatowych przypominamy, że termin przekazania danych do jednostek prowadzących upływa 7. kwietnia!

Więcej informacji dla użytkowników SIO

Dodano: 27.03.2006

Na podstronie poświeconej SIO, przygotowano dla Państwa szczegółowy spis terminów przekazywania baz danych oświatowych. W tabeli znajdują się wszystkie istotne informacje, rozpisane szczegółowo dla poszczególnych jednostek gromadzących dane według stanu na 31 marca 2006 r. MEiN przygotował ten dokument w celu ułatwienia Państwa pracy i uniknięcia ewentualnych pomyłek związanych z datami oraz typami jednostek przesyłających i odbierających pliki baz danych oświatowych. kalendarium

Ponadto możecie się Państwo zapoznać z dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi działów: "Dane o uczniach, słuchaczach, wychowankach i absolwentach", a także "Dane o nauczycielach, wychowawcach, innych pracownikach pedagogicznych oraz o pracownikach pedagogicznych niebędących pracownikami pedagogicznymi". Cenne wskazówki przygotowane przez ministerialnych specjalistów pomogą rozwiać szereg wątpliwości związanych z wypełnianiem poszczególnych tabel. dodatkowe wyjaśnienia

Projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej

Dodano: 21.03.2006

Ministerstwo Edukacji i nauki informuje, że w przygotowaniu znajduje się nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej. Projekt z dnia 9 marca 2006 r. rozesłany już został do uzgodnień międzyresortowych. Konieczność nowelizacji ustawy spowodowana jest dostosowaniem przepisów do zmian, jakie zaszły w systemie oświaty oraz pomocy materialnej dla uczniów, od momentu jej uchwalenia. Niezbędnym okazało się również dostosowanie terminów gromadzenia danych do dat, obowiązujących dotychczas w statystyce publicznej, stąd propozycja zmiany terminu spisu wrześniowego na 30 września dla szkół i placówek oświatowych oraz na 10 października dla zakładów kształcenia nauczycieli. Będziemy Państwa informować o postępach prac, tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowo opisanymi zmianami w uzasadnieniu do projektu ustawy. Zapoznaj się z projektem.

Jak korzystać z SIO 3.0?

Dodano: 15.03.2006

Opublikowanie programu SIO w wersji 3.0 spowodowało pojawienie się ofert szkoleń z zakresu obsługi tego narzędzia. Warto się jednak poważnie zastanowić przed podjęciem decyzji o udziale w tego typu kursach. Ich przydatność wydaje się być wątpliwa, tym bardziej, że Centrum Informatyczne Edukacji, które jest autorem programu, podaje na stronie internetowej MEiN informację, że "program jest skonstruowany w taki sposób, że jego uruchomienie i użytkowanie nie wymaga przeprowadzania specjalnych szkoleń".

Alternatywą dla uczestnictwa w odpłatnych kursach, mogą być wszelkiego typu poradniki, które ułatwią Państwu korzystanie z programu SIO. Mamy nadzieję, że również nasz serwis pomoże Państwu w spełnieniu obowiązku uzupełnienia baz danych. Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przez nas przygotowanym poradnikiem SIO 3.0 krok po kroku. Przedstawiliśmy w nim sposób postępowania przy wypełnianiu danych za pomocą nowej wersji programu. Dodatkowo zapraszamy do odwiedzania forum dyskusyjnego, gdzie możecie Państwo zadać pytania dotyczące obsługi SIO i uzyskać odpowiedź naszych specjalistów. Z nami wypełnienie danych w programie nie musi być trudne!

Eksport do SIO 3.0 - nowelizacja oprogramowania

Dodano: 13.03.2006

Jak już Państwo z pewnością wiecie, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało nową wersję programu SIO. W związku z wprowadzonymi w nim licznymi zmianami, również i nasze programy - kadrowy Qadr, płacowy Qwark, finansowo-księgowy Qwant, Arkusz Organizacyjny Szkoły (AOS) oraz Sekretariat - musiały ulec stosownej nowelizacji. Dzięki temu eksport do SIO - ceniona przez użytkowników funkcja, pozwalająca na znaczną oszczędność czasu - nadal przebiegać będzie bez zarzutu. Zadbaliśmy także o wprowadzenie szeregu zmian, w istotny sposób wpływających na komfort Państwa pracy. To jednak nie wszystko, złożenie zamówienia przed 31 marca będzie premiowane 10% rabatem cenowym oraz bonem o wartości 50 zł do wykorzystanie przy przejściu na oprogramowanie w wersji Windows! Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami nowelizacyjnymi.

Konferencja w sprawie SIO

Dodano: 13.03.2006

Mija właśnie rok od wprowadzenia jednolitego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane oświatowe, zbliża się również termin marcowego spisu. Dlatego też 8. marca w siedzibie Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się II konferencja poświęcona Systemowi Informacji Oświatowej, którą zorganizował Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie. Celem spotkania była analiza realizacji zadań związanych z problematyką zbierania i sprawdzania danych oświatowych, wykazanie popełnianych najczęściej błędów, a także przedstawienie narzędzi ułatwiających ich weryfikację.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele Lubuskiego Kuratorium Oświaty, a także lokalnych Urzędów Miast, Gmin oraz Starostw. Również i my byliśmy tam obecni, przedstawiając program Analizator - narzędzie umożliwiające efektywne wykorzystywanie danych, zebranych w SIO.

przeczytaj więcej

Oprogramowanie dostosowane do SIO 3.0

Dodano: 13.03.2006

Znacie już Państwo doskonale zalety modułu eksportu danych do Systemu Informacji Oświatowej. Od roku jest on integralną częścią naszych programów, a jego zadaniem jest automatyczny przesył informacji zawartych w oprogramowaniu QNT, do wszystkich typowych tabel SIO. Dzięki tej funkcji, cykliczna aktualizacja danych w systemie została ograniczona do niezbędnego minimum. Regularnie śledzimy wszelkie zmiany, zarówno merytoryczne jak i techniczne, dokonywane przez MEiN, dlatego też natychmiast zareagowaliśmy na aktualizację SIO do wersji 3.0. W przygotowanej dla Państwa nowelizacji programów Qadr, Qwark, Qwant, AOSSekretariat, uwzględniliśmy nowe wersje słowników użytych w ministerialnym programie. Również funkcje eksportu dostosowano do obecnie obowiązujących formatów plików XML, dostarczonych w Systemie Informacji Oświatowej. Niebawem otrzymacie Państwo naszą szczegółową ofertę.

SIO 3.0 już dostępne!

Dodano: 06.03.2006

Na podstronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej, jest już dostępny program SIO 3.0. Można także pobrać dokument opisujący jego działanie oraz uaktualnioną instrukcję merytoryczną. Autorzy programu zalecają szczegółowe zapoznanie się z przygotowanymi materiałami tekstowymi, pozwoli to na sprawne i szybkie wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych. Jednocześnie przypominamy, że spis marcowy musi zostać wykonany za pomocą wersji 3.0. Posługiwanie się SIO 2.0 uniemożliwi proces scalania w organach prowadzących lub rejestrujących. Instalacja programu nie wymaga odinstalowywania wcześniejszych wersji. Jak zwykle wszelkie pliki do pobrania są dostępne również na naszej witrynie. Zapraszamy także do zapoznania się z komunikatem MEiN!

przeczytaj więcej

Nowe oblicze sio.edu.pl

Dodano: 01.03.2006

Przed nami kolejny spis SIO. Także tym razem pragniemy Państwu pomóc w spełnieniu obowiązku uaktualnienia oświatowych baz danych. Jak już zapewne zauważyliście zmienił się nieco układ witryny, odświeżyliśmy również jej szatę graficzną. Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom korzystanie z  przygotowywanych dla Państwa informacji będzie jeszcze wygodniejsze. To jednak nie wszystkie modyfikacje. Aktualnie nasza witryna spełnia wymogi Web Accessibility, co oznacza, że użytkownicy niepełnosprawni mogą bez problemów zapoznać się ze wszystkimi potrzebnymi treściami. Serwis sio.edu.pl dołączył w ten sposób do wąskiego jeszcze grona stron dostosowanych do międzynarodowych standardów dostępności.

Wizytę na naszych stronach proponujemy rozpocząć od przejrzenia mapy serwisu. Oprócz standardowych linków do poszczególnych części witryny, znajduje się tam lista skrótów klawiszowych, umożliwiających nawigację bez wykorzystania myszki komputerowej. To dobry przykład, jak zastosowanie zasad dostępności, może wpływać na funkcjonalność serwisu.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego serwisu. Jak zawsze znajdziecie w nim garść gorących informacji na temat baz danych oświatowych oraz szereg cennych porad i wskazówek dotyczących obowiązku aktualizacji Systemu Informacji Oświatowej. Będziecie również mogli pobrać bieżącą wersję, przygotowanego przez MEiN, programu SIO. Dodatkowo zapewniamy Wam możliwość przedyskutowania pojawiających się problemów na ogólnodostępnym forum.

Wszystkich gości naszej witryny zapraszamy także do udziału w najnowszej sondzie. Możecie w niej Państwo wyrazić swoją opinię na temat użyteczności naszego serwisu.

przeczytaj więcej

Aktualizacja i weryfikacja informacji w SIO

Dodano: 21.02.2006

Na początku stycznia Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło na swojej stronie internetowej wykaz szkół i placówek oświatowych, według stanu na dzień 15 września 2005 r. Obecnie na witrynie poświęconej tematyce SIO zamieszczono aktualizację tego rejestru, wraz ze zgłoszonymi z końcem ubiegłego miesiąca, korektami. Bazy danych jednak nadal zawierają błędy i wymagają dalszych poprawek. W obecnej formie niezwykle trudne jest wykorzystywanie informacji SIO do podstawowych dla oświaty analiz. Ministerstwo zwraca się, zatem do głównych dysponentów baz SIO - dyrektorów szkół i placówek, przedstawicieli gmin, powiatów i województw samorządowych oraz kuratorów oświaty - o sprawdzenie przynajmniej zestawu danych wskazanych w specjalnym ogłoszeniu MEiN. A jak usprawnić przeprowadzanie weryfikacji? Polecamy program Analizator - nowoczesne narzędzie pozwalające na dodatkowe wykorzystanie zgromadzonych w SIO danych oraz umożliwiające wykrycie wielu błędnie wprowadzonych do systemu informacji.

przeczytaj więcej

Nowa wersja SIO już w lutym!

Dodano: 08.02.2006

Zbliża się kolejny termin aktualizacji baz danych oświatowych. Również i tym razem oznacza to zmiany w programie SIO. Centrum Obliczeniowe MEiN przygotowuje obecnie wersję 3.0 tego, znanego już oświacie, systemu. Gdy tylko zakończą się odpowiednie testy, najnowsza wersja zostanie natychmiast umieszczona na ministerialnej stronie, a także w naszym serwisie. Aktualizacja ta jest konieczna, by wyeliminować błędy pojawiające się w danych wprowadzanych przez jednostki, a także w celu zwiększenia funkcjonalności oprogramowania. Zastosowane zmiany zostaną oczywiście uwzględnione w programie Analizator - zaawansowanym narzędziu autorstwa firmy QNT Systemy Informatyczne, umożliwiającym dodatkowe wykorzystanie zgromadzonych w SIO informacji.

Nowe zestawienia w Bibliotece Analiz

Dodano: 27.01.2006

Miło nam poinformować, że zamieściliśmy 20 nowych zestawień w Bibliotece Analiz. Pozwolą one Państwu na jeszcze lepsze i pełniejsze wykorzystanie danych z SIO za pomocą programu Analizator.

Termin kolejnego spisu SIO zbliża się wielkimi krokami. Tradycyjnie już dołożymy wszelkich starań, aby ułatwić Państwu spełnienie obowiązku uaktualnienia danych, a następnie wykorzystanie zebranych informacji do wykonania wielu analiz w programie Analizator. Dlatego też gorąco zachęcamy do odwiedzania naszego serwisu. Dla wygody tych z Państwa, którzy nie pobierali zestawień na bieżąco, umieściliśmy wszystkie analizy do pobrania w jednym pliku.

Upowszechnianie danych z SIO

Dodano: 10.01.2006

Rok 2006 rozpoczął się niezwykle pracowicie. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o zamieszczeniu na swoich podstronach wykazu szkół i placówek oświatowych oraz innych placówek zatrudniających nauczycieli. Jest to pierwsza internetowa publikacja danych uzyskanych dzięki, pracującemu od niespełna roku, Systemowi Informacji Oświatowej. Projekt ten ma sprzyjać usprawnieniu obiegu podstawowych danych dotyczących rozwoju krajowego systemu oświaty. Aby poznać powody i cele tej publikacji, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, a także formę, strukturę i najważniejsze zagadnienia w weryfikacji identyfikacyjnych części baz systemu, zapraszamy do zapoznania się tekstem MEiN.

przeczytaj więcej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Dodano: 20.12.2005

Kolorowa choinka, Pierwsza Gwiazdka na niebie, atmosfera radosnego wyczekiwania. Już za chwilę będziemy się cieszyć Świętami Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że w tym szczególnym okresie uda się Państwu oderwać się od codzienności i ogrzać ciepłem rodzinnego ogniska. Niech świąteczna atmosfera pozostanie z Państwem przez cały nadchodzący rok!

QNT Systemy Informatyczne

Analizator zbiera kolejne pochlebne opinie Użytkowników

Dodano: 02.12.2005

Zainteresowanie programem Analizator nieustannie rośnie. Coraz więcej instytucji oświatowych korzysta z szerokiej gamy możliwości, jakie oferuje to narzędzie. Tym razem pozytywną opinię wystawiło mu Kuratorium Oświaty w Lublinie. Doceniona została funkcjonalność programu, możliwość wychwycenia błędów popełnionych przez podległe placówki, a także elastyczność i możliwość wprowadzania indywidualnych kryteriów doboru danych. Cieszymy się, że raz jeszcze mogliśmy w tak wymierny sposób wspomóc prace instytucji oświatowych, związaną z analizą danych SIO.

Prezentujemy Analizator w wersji 2.3

Dodano: 29.11.2005

Informatyka rozwija się w zawrotnym tempie, programy stają się coraz prostsze w obsłudze i szybsze. To samo dotyczy i nowej wersji Analizatora. Niedawno wprowadziliśmy w nim szereg niezwykle przydatnych udogodnień funkcjonalnych, teraz zwiększyliśmy również efektywność jego pracy. Proces pozyskiwania danych (w formacie zip) nadesłanych przez jednostki podległe, został przyspieszony aż 10-cio krotnie! Oznacza to, że wczytanie danych pojedynczej placówki zajmuje nawet poniżej 2 sekund! Warto przy tym wspomnieć, że Analizator obsługuje również format zip, dzięki czemu Użytkownik programu nie jest zmuszony do każdorazowego wyodrębniania skompresowanych plików xml, co dodatkowo usprawnia pracę. Poza tym, w wersji 2.3 znacznie przyspieszone zostało sporządzanie raportu SIO. Zmiany te docenią szczególnie duże placówki, zobowiązane do scalania tysięcy informacji.

Analizator - teraz w wersji 2.2

Dodano: 21.11.2005

Spis marcowy już za cztery miesiące, warto więc wcześniej pomyśleć o przygotowaniu odpowiednich narzędzi służących usprawnieniu pracy związanej z obsługą SIO. Zespół informatyków firmy QNT Systemy Informatyczne, opracował właśnie nową, proponującą jeszcze więcej użytecznych rozwiązań, wersję programu Analizator. Szereg niezwykle przydatnych udogodnień oraz nowych funkcji poszerzających możliwości wykonywania i projektowania nowych zestawień docenią zarówno nowi jak i dotychczasowi Użytkownicy programu. Na szczególną uwagę zasługuje dodanie opcji filtra na wartości kolumny w zestawieniach uniwersalnych (Definicja zestawień), a także wprowadzenie daty spisu oraz raportu końcowego w oknie Pozyskiwanie danych. Wszyscy zainteresowani odnajdą szczegółowy schemat działania programu, wraz z wprowadzanymi zmianami, w interaktywnej prezentacji, tam też umieszczono bogato ilustrowany opis działania Analizatora, a także gotową do pobrania wersję demonstracyjną programu oraz uaktualnioną instrukcję obsługi.

Mikołajkowa oferta oprogramowania kadrowo-płacowego dla szkół!

Dodano: 21.11.2005

Zastanawiacie się Państwo nad możliwościami bezproblemowego zarządzania szkołą na poziomie kadrowo-płacowym? Perfekcyjnym rozwiązaniem jest oprogramowanie sprawdzające się kilku tysiącach szkół! Kupując program płacowy Qwark, możecie Państwo nabyć program kadrowy Qadr w mikołajkowej cenie, niższej od dotychczasowej aż o 50%! Poza tym otrzymacie bezpłatnie najbliższą nowelizację zakupionego systemu! Aby skorzystać z promocji wystarczy do 6-go grudnia wypełnić zgłoszenie zamieszczone na naszej stronie.

Analizator - nowa wersja, dodatkowe funkcje

Dodano: 27.10.2005

Oferowane przez nas oprogramowanie jest na bieżąco dopasowywane do stawianych przez Państwa oczekiwań i wymagań. Dotyczy to także programu Analizator, który podlega modyfikacjom wynikającym zarówno z aktualizacji wprowadzanych przez MEN w programie SIO, jak również z chęci rozszerzenia jego funkcjonalności. Nieustannie pracujemy nad tym, aby codzienna praca z Analizatorem była coraz prostsza i bardziej satysfakcjonująca.

Obecnie mamy przyjemność zaprezentować wersję 2.1 programu Analizator. Została ona wzbogacona o szereg dodatkowych, niezwykle przydatnych funkcji. Jedną z nich jest możliwość pracy, już nie tylko na danych pochodzących z dowolnie wybranych jednostek podległych, ale również z opcją wskazania jednego lub kilku kolejnych spisów. Szczegóły wprowadzonych zmian możecie Państwo śledzić pobierając instrukcję obsługi programu, znajdującą się w interaktywnej prezentacji.

Dzień Edukacji Narodowej

Dodano: 14.10.2005

banner

"Wkładasz piękno w moje dłonie. Dajesz mi słowa, obrazy, idee, na których buduję swoje życie. Cokolwiek zbuduję w przyszłości, dzięki Twojej pomocy mam już gotowe fundamenty."
(Pam Brown "Wyjątkowemu nauczycielowi")

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty!

W tym, jakże wyjątkowym, dniu, życzymy Wam samych powodów do radości, niewyczerpanej energii, wyrozumiałości oraz pogody ducha. Oby podejmowany trud zawsze był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Serdecznie dziękujemy Wam za mądrość, uczciwość i odpowiedzialność w kształtowaniu młodych osobowości. Wasz autorytet pozwala tworzyć i wprowadzać w życie najlepsze wzorce.

Zarząd i Pracownicy QNT Systemy Informatyczne

Akcja "Świętuj z QNT" zakończona!

Dodano: 13.10.2005

Dziękujemy za udział w akcji, przeprowadzonej przez nas w serwisie www.qnt.pl z okazji Dnia Edukacji Narodowej! Mamy nadzieję, że nasze oprogramowanie znacząco wspomoże niełatwe zadanie prowadzenia szkół i placówek oświatowych.

Specjalna wiadomość dla szkół i placówek oświatowych!
Wkrótce Dzień Edukacji Narodowej! Świętujcie z nami!

Dodano: 13.10.2005

Wieloletnie partnerstwo zobowiązuje nas, aby w sposób wyjątkowy uczcić zbliżające się Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji już dziś przygotowaliśmy dla Państwa niespotykane dotąd atrakcje. Tego po prostu nie można przegapić! Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.qnt.pl.

Pobierz poradnik!

Dodano: 07.10.2005

Przedstawiamy Państwu poradnik dla Użytkowników programu Analizator. Jest to zwarte opracowanie, zawierające zestaw porad cyklicznie ukazujących się na stronach naszego serwisu. Warto podkreślić, że w Poradniku zamieszczone zostały cenne uwagi związane z poprawnym wprowadzaniem informacji do SIO. Przede wszystkim jednak dokument ten prezentuje możliwości, jakie oferuje Analizator w kwestii weryfikowania błędów wprowadzonych do programu ministerialnego. Całość wzbogacona została licznymi przykładami. Zachęcamy Państwa do pobierania naszego Poradnika!

Łączymy się w bólu

Dodano: 03.10.2005

Dnia 30 września 2005 roku głęboko wstrząsnęła nami wiadomość o tragicznej śmierci licealistów z Białegostoku. Pragniemy złożyć najszczersze kondolencje Rodzinom, Pedagogom i Bliskim Ofiar. Pełni żalu i współczucia, życzymy powrotu do zdrowia wszystkim rannym w wypadku.
Dyrekcja i Pracownicy QNT Systemy Informatyczne

Znamy już ostateczne wyniki naszej sondy!

Dodano: 27.09.2005

Po raz kolejny zaproponowaliśmy gościom naszej witryny udział w sondzie internetowej. Jak zwykle cieszyła się ona dużym zainteresowaniem! Tym razem pytaliśmy, czy Waszym zdaniem nowa wersja programu SIO usprawniła proces wprowadzania danych. Okazuje się, że większość uczestników sondy uważa, iż właśnie tak się stało (53%), natomiast 40% nie zauważyło żadnego usprawnienia swojej pracy. Tylko 7% internatów stwierdziło, że nie ma w tej sprawie żadnego zdania. Wygląda więc na to, że wysiłki specjalistów z Ministerstwa Edukacji Narodowej, które jest autorem SIO, przynoszą już pierwsze efekty. Być może kolejne modyfikacje tego programu zaowocują jeszcze większym zadowoleniem Użytkowników. Dziękujemy za udział w sondzie i zapraszamy do udziału w kolejnych!

Analizator zbiera pochlebne opinie Użytkowników

Dodano: 22.09.2005

Analizator to najnowszy program w ofercie naszej firmy. Dzięki niemu możliwe stało się analizowanie danych zebranych na potrzeby SIO. Zgodnie z oczekiwaniami cieszy się on dużym powodzeniem wśród potencjalnych Użytkowników, czyli w samorządach, kuratoriach, ale także w szkołach. Świadczy o tym duża liczba pytań dotyczących Analizatora, otrzymywanych niemal każdego dnia przez naszą firmę. Tymczasem dochodzą do nas także sygnały, że program doskonale sprawdza się w placówkach, które zdecydowały się już na jego zakup. Użytkownicy ci podkreślają przede wszystkim dużą przydatność programu do realizacji zadań oświatowych. Jeśli nie zdecydowaliście się jeszcze Państwo na zakup Analizatora, to zapraszamy do zapoznania się z tymi opiniami. To wiarygodne i kompetentne źródło informacji dotyczących naszego produktu.

PORADNIK dla użytkowników programów SIO i Analizator - cz.9

Dodano: 22.09.2005

Niedopatrzeniem równie poważnym, co niedobór danych, jest ich nadmiar. I tak na przykład młodzież ucząca się języka obcego była wykazywana dwukrotnie, raz w tabelach programu SIO dotyczących nauczania takiego języka jako obowiązkowego (JO1), raz dla języka mniejszości narodowych (JMN1). Zdarzały się również przypadki mylenia tych dwóch tabel i wpisywania do nich danych zamiennie.

Weryfikacja danych SIO na poziomie samorządów

Dodano: 21.09.2005

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie internetowej list Podsekretarza Stanu w MEN Pana Zdzisława Hensla w sprawie weryfikacji danych SIO. W piśmie skierowanym do jednostek samorządowych zwraca się szczególną uwagę na konieczność weryfikacji danych SIO z danymi przekazywanymi do urzędów statystycznych. Do takiego wniosku doprowadziła analiza danych z kwietniowego spisu SIO wykonana przez MEN. Okazało się bowiem, że w wielu jednostkach wystąpiły różnice w liczbie placówek, które przekazały te dane w porównaniu z liczbą tych, które wypełniły i przekazały sprawozdania GUS serii "S" na początku poprzedniego roku szkolnego.

przeczytaj więcej

PORADNIK dla użytkowników programów SIO i Analizator - cz.8

Dodano: 21.09.2005

Zbiory danych, które napłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej, wielokrotnie były pozbawione części informacji, często bez uzasadnienia nie wpisywanych do SIO. Skutkiem tego procent uzupełnienia tabel był niższy od zakładanego. W nowej wersji programu ministerialnego istnieje możliwość importu części danych z poprzedniego spisu do nowego pliku. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na puste pola oraz ich uzupełnienie, jeśli zawierają braki.

PORADNIK dla użytkowników programów SIO i Analizator - cz.7

Dodano: 20.09.2005

Częstym błędem popełnianym przez jednostki oświatowe, było niekompletne uzupełnianie niektórych tabel. Do tej grupy należy zaliczyć również tabelę, znajdującą się w zakładce Dożywianie, a dotyczącą uczniów korzystających z posiłków organizowanych przez szkoły czy placówki. O ile poprawnie wypełnionych zostało pięć pierwszych wierszy, ostatni sprawiał wprowadzającym dane pewne problemy, skutkiem czego w wielu przypadkach zostawał on pominięty.

Blisko 1000 odwiedzin dziennie!

Dodano: 19.09.2005

Z przyjemnością informujemy, że nasz serwis cieszy się ogromną popularnością wśród pracowników oświaty. W ostatnich dniach notujemy na naszej witrynie blisko 1000 odwiedzin dziennie! Zapraszamy do codziennego odwiedzania przygotowanych przez nas stron internetowych. W najbliższym czasie planujemy opublikować kolejne porady dotyczące pracy z programem SIO, cały czas informujemy także o wszystkich wydarzeniach związanych z systemem informacji oświatowej.

PORADNIK dla użytkowników programów SIO i Analizator - cz.6

Dodano: 19.09.2005

Na wstępnym etapie identyfikacyjnym, wszystkie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe i ogólnozawodowe, a także zakłady kształcenia nauczycieli zobowiązane są wpisać w programie SIO szereg dodatkowych informacji. Obejmują one wszystkie zawody (profile kształcenia, specjalności bądź specjalizacje), w których naucza się w danej jednostce, lub robiło się to w poprzednim roku szkolnym. Częstym błędem okazały się właśnie braki we wszystkich wymaganych w tym zakresie danych.

PORADNIK dla użytkowników programów SIO i Analizator - cz.5

Dodano: 16.09.2005

Wypełnienie pól, których opis został wyróżniony pogrubioną czcionką, jest obowiązkowe. Jeśli miejsca te nie zostaną uzupełnione, program poinformuje nas o tym stosownym komunikatem. Dużym ułatwieniem jest też możliwość korzystania z odpowiedzi generowanych automatycznie z opcją modyfikacji. Nie zmienia to jednak faktu, że użytkownik programu SIO może wpisać dane niezgodne ze stanem faktycznym. Jednym z powtarzających się błędów jest nieodpowiednie zaznaczenie informacji dotyczących szkoły obwodowej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce porady/ poprawne wprowadzanie danych.

PORADNIK dla użytkowników programów SIO i Analizator - cz.4

Dodano: 15.09.2005

Jednym z częstych błędów, pojawiających się podczas wypełniania tabel w programie SIO, była niewłaściwa klasyfikacja typu oraz nazwy organu prowadzącego. W celu wyjaśnienia wszelkich nieporozumień, Ministerstwo Edukacji Narodowej, w opublikowanej na swojej stronie instrukcji obsługi programu dla wersji 2.0, opisuje przyczyny powstania problemu. Abyście Państwo mieli pewność, że wypełniona przez Was Tabela I1. Identyfikacja zawiera poprawne dane, przygotowaliśmy praktyczne wskazówki, które odnajdziecie w naszym poradniku. Zapraszamy do lektury.

PORADNIK dla użytkowników programów SIO i Analizator - cz.3

Dodano: 14.09.2005

Wszystkie informacje wprowadzane do Systemu Informacji Oświatowej, muszą odpowiadać faktycznej sytuacji i być zgodne ze stanem na 15 września lub 31 marca. Pewna grupa danych jest wolna od błędów, które mógłby popełnić wprowadzający je użytkownik. Należy do nich numer REGON. Jego częścią składową jest bowiem liczba kontrolna, która pozwala sprawdzić, czy został prawidłowo wpisany. Niestety, taka informacja jak numer identyfikacyjny nie podlega weryfikacji, skutkiem czego mogą tu pojawić się pomyłki.

Łatwiejsza praca z programem SIO

Dodano: 13.09.2005

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaczęło publikować na swojej stronie internetowej dodatkowe wyjaśnienia do instrukcji dla programu SIO 2.0. Kierując się Państwa wygodą postanowiliśmy zamieszczać je także w naszym serwisie. Zapraszamy do odwiedzania zakładki Dodatkowe wyjaśnienia MEN utworzonej w sekcji Porady. Informujemy także, że materiał ten będzie uaktualniany zgodnie ze zmianami zamieszczonymi na stronie ministerstwa. Dodatkowo udostępniliśmy także możliwość pobrania formularzy.

przeczytaj więcej

PORADNIK dla użytkowników programów SIO i Analizator - cz.2

Dodano: 13.09.2005

Lista problemów pojawiających się podczas korzystania z programu SIO, jest dość długa. Niektóre z zagadnień wydają się na tyle oczywiste, że decyzja o ich omawianiu może budzić wątpliwości. Okazuje się jednak, że również w grupach podstawowych informacji wpisywanych do systemu pojawiły się błędy. Należy do nich także kwestia poprawnego wpisywania nazwy placówki. Przypominamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w instrukcji merytorycznej do programu jasno określa sposób, w jaki należy wypełniać tę rubrykę. Organy nadrzędne, czuwające nad weryfikacją danych, dzięki stosowaniu programu Analizator w łatwy sposób mogą wykryć błędy w tym zakresie.

Uczestniczyliśmy w wielkopolskim spotkaniu poświęconym SIO

Dodano: 13.09.2005

W dniu 9 września 2005 r. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty zorganizowało w Poznaniu konferencję z udziałem przedstawicieli 222 samorządów województwa. Spotkanie, które otworzył Wielkopolski Kurator Oświaty Apolinary Koszlajda, poświęcone było w całości tematyce SIO. Jako firma wspomagająca oświatę we wdrażaniu systemu, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej konferencji. Nasz przedstawiciel zaprezentował samorządowcom nowoczesne narzędzie służące do globalnej analizy danych oświatowych.

przeczytaj więcej

Weź udział w nowej sondzie!

Dodano: 12.09.2005

Wdrożenie systemu informacji oświatowej niezmiennie wzbudza wśród pracowników oświaty duże emocje. W związku z tym ponownie dajemy Państwu szansę na wyrażenie swojej opinii. Przygotowaliśmy dla Was nową sondę, jak zwykle zapraszamy także do udziału w dyskusjach na forum poświęconym problematyce dotyczącej SIO.

Poprawne wprowadzanie danych do SIO - poradnik

Dodano: 09.09.2005

Wraz z wrześniem nadszedł czas kolejnego uzupełnienia danych w Systemie Informacji Oświatowej. Nowa wersja programu pozwala na przyspieszenie tego procesu, nie eliminuje jednak wszystkich pomyłek, które mogą wystąpić na etapie ręcznego wprowadzania nowych czy zaimportowanych danych. Bogatsi o doświadczenia związane ze spisem marcowym, chcemy Państwu zaproponować zapoznanie się z naszym internetowym poradnikiem. Oferuje on praktyczne uwagi związane z poprawnym wprowadzaniem informacji do SIO. Jest to niezwykle istotne nie tylko na poziomie pojedynczej placówki, ale przede wszystkim na etapie scalania i weryfikacji dużej ilości danych przez organy nadrzędne. Na początek pragniemy Państwu zaproponować zapoznanie się z kwestią właściwego wyboru daty spisu.

Bierzemy udział w kolejnym spotkaniu w sprawie SIO!

Dodano: 08.09.2005

Już jutro (09.09.2005r.) w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbędzie się otwarte spotkanie dla przedstawicieli organów prowadzących z obszaru Wielkopolski. Organizatorem konferencji jest Kuratorium Oświaty. Tematem dyskusji będzie problematyka SIO, a swój udział zapowiedział Andrzej Urmański, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wielkopolska konferencja będzie dla nas okazją do zaprezentowania funkcjonalności Analizatora - nowoczesnego narzędzia umożliwiającego wykorzystanie danych SIO.

Program ten pozwala na tworzenie zróżnicowanych analiz na poziomie organów prowadzących, dzięki czemu umożliwia realizację jednego z podstawowych celów SIO- wykorzystania informacji ze szkół i placówek przy tworzeniu polityki oświatowej. To już kolejne spotkanie poświęcone SIO, na którym będą obecni przedstawiciele naszej firmy. Tak jak przy poprzednim spisie chcemy aktywnie wspierać wdrożenie systemu na poziomie szkół oraz w samorządach i kuratoriach.

Nowe możliwości eksportu danych do SIO!

Dodano: 06.09.2005

Już w kwietniu mieliśmy przyjemność poinformowania Państwa, że oferowane przez nas programy administracyjne zostały wyposażone w funkcję eksportu danych do SIO. Łącznie za pomocą programów: kadrowego Qadr, płacowego Qwark, księgowego Qwant oraz Arkusz Organizacyjny Szkoły (AOS) i Sekretariat można było automatycznie uzupełnić nawet do 85% danych!

Mamy jednak kolejne dobre informacje. Dzięki pracy nad rozwojem oprogramowania, udało się stworzyć zestaw programów eksportujący łącznie informacje do wszystkich typowych tabel SIO. Dzięki wymienionym wyżej programom, wspartym programami Qest, Stołówka oraz Biblioteka, będą mogli Państwo zapomnieć o problemach związanych z cyklicznym uaktualnianiem bazy SIO. Warto dodać, że nawet bez informacji z wspomnianych już dodatkowych aplikacji, możliwe jest automatyczne uzupełnienie niemal wszystkich wymaganych informacji. Ponadto, czuwając nad zmianami dokonywanymi w ministerialnym programie, na bieżąco uwzględniamy je w naszym systemie, dotyczy to również zgodności z obowiązującą wersją 2.0 programu SIO.

Witamy w nowym roku szkolnym!

Dodano: 01.09.2005

banner

Przed nami kolejny rok szkolny. Jak każdy początek, i ten niesie za sobą ambitne nadzieje, ale także obawy, czy zamierzone plany i dążenia zostaną zrealizowane. Odpowiedzi na te pytania poznamy za 10 pracowitych miesięcy, przez które, jak zawsze, pragniemy być z Państwem, wspierać w sprawnej organizacji pracy szkoły i pomagać w osiąganiu sukcesów!

Życzymy Wam - drodzy Dyrektorzy, Pedagodzy i Wychowawcy, udanego roku i osiągnięcia nawet najtrudniejszych celów, a wszystkim uczniom samych radosnych dni, obfitych w zdobywaną wiedzę.

Uzupełnianie danych za pomocą SIO v. 2.0

Dodano: 29.08.2005

Na stronie MENiS pojawił się kolejny komunikat dotyczący SIO w wersji 2.0. Ministerstwo informuje w nim, że spis wrześniowy musi zostać dokonany wyłącznie za pomocą nowej wersji programu. Wiąże się to z wprowadzeniem blokady dla scalania plików wytworzonych w poprzednich wersjach, istnieje jedynie opcja modułowego importu danych. Jednocześnie informujemy, że udoskonalenia wprowadzone w programie SIO spowodowały natychmiastową reakcję naszej firmy i intensywne prace mające na celu umożliwienie eksportu wcześniej zgromadzonych przez Państwa danych do zmodyfikowanej wersji SIO.

SIO w wersji 2.0 posiada przygotowaną przez Centrum Obliczeniowe MENiS instrukcję merytoryczną i instrukcję obsługi, wprowadzono do niego także szereg zmian.

MENiS informuje także o możliwości dostarczenia płyt CD z programem, dla szkół i placówek bez podłączenia internetowego. Płyty mają być przekazane do kuratoriów do dnia 2 września 2005r., natomiast planowany termin otrzymania nośników przez szkoły to drugi tydzień września.

przeczytaj więcej

Nowa wersja SIO!

Dodano: 26.08.2005

Centrum Obliczeniowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu udostępniło już program SIO w wersji 2.0 (pobierz pliki). Wprowadzone modyfikacje mają na celu usprawnienie pracy programu, m. in. w zakresie rozwiązań związanych z dokonywaniem zmian w tabelach identyfikacyjnych, opcji zestawienia wszystkich tabel jednostkowych wygenerowanych przez program dla danej placówki oraz generowania raportu na podstawie zewnętrznego pliku programu Exel, i są odpowiedzią na Państwa uwagi i propozycje dotyczące funkcjonalności programu (zobacz zmiany). W swoim komunikacie MENiS informuje o konieczności scalania danych z wrześniowego spisu jedynie za pomocą najaktualniejszej wersji programu SIO 2.0 , przy jednoczesnej możliwość importu danych ze starszych wersji programu. Przypominamy o terminie przesyłania danych według stanu na 15 września - informacje na temat placówek oświatowych powinny być dostarczone do właściwych Jednostek Samorządu Terytorialnego do dnia 22 września 2005r.

Spis wrześniowy coraz bliżej!

Dodano: 23.08.2005

Wielkimi krokami zbliża się wrześniowy spis SIO. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym systemu informacji oświatowej, szkoły i placówki oświatowe mają 5 dni roboczych od 15 września na przekazanie uaktualnionej bazy danych swoim organom prowadzącym. Na stronach naszego serwisu będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich wydarzeniach związanych z wrześniowym zbieraniem danych. Tak jak przy poprzednim spisie, zaprezentujemy także garść przydatnych porad, równie chętnie odpowiemy na wszystkie zadawane przez gości serwisu pytania. W związku z tym zachęcamy Państwa do częstego zaglądania na nasze strony.

Natomiast samorządy i kuratoria zainteresowane wykorzystaniem informacji z SIO dla własnych potrzeb już teraz zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnością programu Analizator - nowoczesnego narzędzia umożliwiającego tworzenie zestawień na podstawie danych SIO.

Podyskutuj o Analizatorze!
Pobierz nowe zestawienia!

Dodano: 19.08.2005

Mamy przyjemność poinformować, że na forum dyskusyjnym naszego serwisu uruchomiliśmy nową sekcję: "Analizator". To właśnie w tym miejscu możecie Państwo wyrazić opinię na temat tego programu, a także wymienić się z innymi Użytkownikami informacjami na temat wykonywanych zestawień. Liczymy, że sekcja ta będzie prawdziwym centrum wymiany doświadczeń z zakresu wykorzystania danych SIO.

Wszystkich Użytkowników Analizatora zapraszamy także do pobierania definicji zestawień z Biblioteki analiz. Właśnie udostępniliśmy Państwu nowe szablony! Zachęcamy do cyklicznego przeglądania tej części serwisu, będziemy bowiem sukcesywnie powiększali zasoby Biblioteki.

Zmiany w programie badań statystycznych

Dodano: 16.08.2005

Informujemy, że na stronie MENiS pojawił się komunikat dotyczący zmian w programie badań statystycznych na rok 2005 w obszarze oświaty. Są one wynikiem wdrożenia systemu informacji oświatowej - pojawienie się SIO spowodowało, że reorganizacji uległy niektóre źródła danych, z których czerpane będą informacje do statystyki publicznej w obszarze oświaty. Nie obowiązują już formularze EN-5 i EN-6 natomiast wcześniejsza zmiana w programie badań statystycznych spowodowała, że nie istnieje także formularz EN-7. Warto dodać, że mimo wdrożenia SIO, w roku 2005 ciągle obowiązują formularze EN-3 oraz EN-8.

przeczytaj więcej

Nowe zestawienia!

Dodano: 09.08.2005

banner

Miło nam poinformować, że Biblioteka analiz, stworzona z myślą o wygodzie naszych Klientów, nieustannie wzbogaca swoje zasoby. Właśnie pojawiły się nowe, przydatne zestawienia, które mogą Państwo w każdej chwili pobrać i umieścić w liście tabel programu Analizator. Już wkrótce w Bibliotece umieszczone zostaną kolejne zestawienia. Mamy nadzieję, że pomogą one w tworzeniu nowych, jeszcze bardziej precyzyjnych analiz. Serdecznie zachęcamy do jak najczęstszych wizyt na naszych stronach!

Program Analizator - wersja dla szkół!

Dodano: 12.07.2005

banner

Aby ułatwić Państwu pracę oraz rozszerzyć możliwości proponowane przez program Analizator, stworzyliśmy Bibliotekę analiz, dostępną dla wszystkich naszych Klientów. Zespół informatyków firmy QNT przygotował kolekcję zestawień, którą każdy posiadacz Analizatora może pobrać bez żadnych dodatkowych opłat i korzystać z szerokiego wachlarza nowych możliwości pracy z programem. Zachęcamy do skorzystania z tego użytecznego narzędzia!

Program Analizator udostępniony!

Dodano: 04.07.2005

banner

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu nowy produkt w ofercie QNT - program Analizator. Jest to zaawansowane narzędzie tworzenia i analizowania zestawień bazujących na danych SIO. Adresatem programu są przede wszystkim organy prowadzące oraz nadzorujące jednostki oświatowe. Analizator został stworzony w środowisku graficznym Windows, a jego obsługa jest niezwykle prosta. Warto podkreślić, że potencjalnym użytkownikom programu oferujemy wyjątkowo korzystne warunki współpracy.

Wyniki sondy!

Dodano: 04.07.2005

Zakończyliśmy sondę, w której prosiliśmy Państwa o ocenę stopnia trudności wprowadzania i scalania danych w ramach SIO. Ponad 58% jej uczestników stwierdziło, że proces ten był skomplikowany, dla 31% był on łatwy, natomiast co dziesiąty nie miał wyrobionego zdania na ten temat. Dziękujemy za udział w naszej zabawie.

Koniec roku szkolnego!

Dodano: 24.06.2005

banner

Szanowni Państwo!
Właśnie kończy się kolejny rok szkolny! Dla wszystkich pracowników szkół był to przede wszystkim czas wytężonego wysiłku, ale również czerpania satysfakcji z efektów pracy. Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc Państwa działania, oferując Wam najwyższej klasy rozwiązania wspomagające wdrożenie SIO. Dziękujemy za okazane nam zaufanie! Wszystkim pracownikom szkół życzymy udanych wakacji!

Obowiązek zgłoszenia zbiorów danych do GIODO

Dodano: 02.06.2005

Na stronach MENiS pojawił się komunikat dotyczący obowiązku zgłoszenia do rejestracji Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, zbiorów tych danych gromadzonych w SIO, które dotyczą nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. Wypełnienie tego obowiązku należy do podmiotów scalających dane w tym zakresie z baz danych oświatowych, a w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, kuratorów oświaty, właściwych ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania...

przeczytaj więcej

Analizator danych SIO

Dodano: 25.05.2005

Mamy znakomitą wiadomość dla wszystkich użytkowników ministerialnego programu SIO, gromadzących duże ilości danych oświatowych. To właśnie dla Państwa firma QNT Systemy Informatyczne stworzyła Analizator - nowoczesny program pozwalający na automatyczne generowanie setek zestawień i analiz na podstawie licznych danych zgromadzonych w SIO. Za jego pomocą możecie Państwo przetwarzać zebrane informacje w dowolnych konfiguracjach, w oparciu o indywidualnie zdefiniowane warunki. Analizator pozwala nie tylko na zaoszczędzenie cennego czasu, jaki potrzebny jest na ręczne wykonanie takich zestawień, ale również stwarza możliwość syntetyzowania dużego zbioru danych dla potrzeb finansowych, kadrowych i edukacyjnych. Już wkrótce na naszej witrynie pojawi się więcej szczegółów na ten temat.

Ostatni termin

Dodano: 25.05.2005

Przypominamy Państwu, że 3-go czerwca mija termin, w jakim bazy danych prowadzone przez Kuratoria Oświaty powinny zostać przekazane ministrowi właściwemu do spraw edukacji i sportu. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia serwisu przygotowanego z myślą o urzędach. Umieściliśmy na nim wiele cennych uwag oraz praktycznych porad dotyczących pracy z programem SIO.

Zapraszamy do serwisu dla urzędów!

Dodano: 06.05.2005

Szkoły zakończyły już pracę związaną ze spisem marcowym. Teraz zadanie wprowadzenia swoich danych oraz scalenia informacji nadesłanych z jednostek podległych czeka urzędy, w tym Jednostki Samorządu Terytorialnego, a wkrótce również Kuratoria Oświaty. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z serwisem dla urzędów. Przygotowaliśmy dla Państwa wskazówki ułatwiające obsługę baz danych oświatowych. Proponujemy również zamieszczanie swoich uwag na forum oraz wymieniania poglądów na temat ministerialnego programu.

Zbyt mało czasu na SIO

Dodano: 05.05.2005

Dziękujemy wszystkim internautom za wzięcie udziału w naszej kwietniowej ankiecie i odpowiedzenie na zadane w niej pytanie: "Czy uważasz, że czas przeznaczony przez MENiS na wprowadzenie danych jest wystarczająco długi?" Ponad 72% respondentów uznało, że termin zaproponowany przez ministerstwo nie odpowiada realnym wymaganiom, jakie postawił przed szkołami program SIO. Spośród wszystkich zainteresowanych zaledwie 25% oceniło, że zdołają na czas wprowadzić do systemu wszystkie niezbędne informacje. Tyle statystyka. A jakie są Państwa osobiste spostrzeżenia związane z obsługą bazy danych oświatowych? Zapraszamy do podzielenia się na forum wszystkimi uwagami.

Nowe pytania i odpowiedzi!

Dodano: 29.04.2005

Dziś mija termin przekazywania do organów prowadzących danych wprowadzonych do SIO. Mamy dla Państwa jeszcze jeden zestaw porad. Być może to właśnie wśród nich znajduje się podpowiedź, jak rozwiązać Państwa problemy. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi pytaniami i odpowiedziami.

Akcja szkoleniowa zakończona!

Dodano: 28.04.2005

Szanowni Państwo!
Informujemy, że organizowana przez firmę QNT Systemy Informatyczne ogólnopolska akcja szkoleń przygotowujących do obsługi programu SIO, została właśnie zakończona. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem pracowników oświaty- od 24 marca, kiedy to odbył się pierwszy kurs, przeszkoliliśmy ponad 2000 osób!. Wśród nich byli zarówno użytkownicy oprogramowania administracyjnego QNT, jak i pracownicy szkół oraz placówek, które nie są na co dzień naszymi Klientami. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, mamy również nadzieję, że zdobyte umiejętności pomogły Państwu w trudnym zadaniu wprowadzenia danych do SIO

przeczytaj więcej

Wielki konkurs rozstrzygnięty!

Dodano: 26.04.2005

Właśnie rozstrzygnięty został kolejny, zorganizowany przez nas, konkurs. By stać się szczęśliwym posiadaczem pakietu programów administracyjnych firmowanych przez QNT Systemy Informatyczne, wystarczyło w podanym na stronie polu, wpisać swój adres e-mailowy. Znamy już dane użytkownika, który w kwietniu jako dwudziestotysięczny, odwiedził naszą witrynę. Zgodnie z zapowiedzią, otrzyma on sześć praktycznych programów: kadrowy Qadr, płacowy Qwark, księgowy Qwant, Arkusz Organizacyjny Szkoły, Sekretariat oraz Dziennik Lekcyjny. Gratulujemy zwycięzcy, a wszystkim odwiedzającym witrynę sio.edu.pl, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszym konkursie, serdecznie dziękujemy.

Następna porcja pytań i odpowiedzi

Dodano: 26.04.2005

To już ostatni tydzień uzupełniania danych w SIO przez jednostki oświatowe. Starając się sprostać Państwa oczekiwaniom, prezentujemy, zapowiadany niedawno, kolejny zestaw porad. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zakładki dotyczącej częstych pytań i odpowiedzi. Prezentowane tam informacje z pewnością pozwolą rozwiać wiele wątpliwości związanych z pracą z ministerialnym programem.

6 programów do wygrania!

Dodano: 21.04.2005

Przygotowaliśmy wielką niespodziankę dla gości odwiedzających naszą witrynę! Dwudziestotysięczny "kwietniowy" użytkownik otrzyma od nas za symboliczną złotówkę pakiet sześciu programów administracyjnych. Składają się na niego: program kadrowy Qadr, płacowy Qwark, księgowy Qwant, Arkusz Organizacyjny Szkoły, Sekretariat oraz Dziennik Lekcyjny. Prosimy pamiętać, że aby wziąć udział w konkursie należy podać swój adres e-mail w poniższym polu. Jak zwykle o zakończeniu konkursu poinformujemy na naszej witrynie, podamy na niej również dane zwycięzcy. Życzymy powodzenia! Informujemy, że w kwietniu odwiedziło nas już przeszło 16 tysięcy gości!

Ostatnie terminy kursów

Dodano: 21.04.2005

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-26.04. odbędzie się ostatnia edycja szkoleń, dla szkół i placówek oświatowych, z obsługi programu SIO. Kursy odbędą się w następujących miejscowościach: Kraków, Gliwice, Warszawa i Gorzów Wielkopolski. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem kursów. Jednocześnie informujemy, że ciągle istnieje możliwość organizacji kursów dla szkół na zamówienie Jednostek Samorządu Terytorialnego (zorganizujmy wspólnie szkolenie). Serdecznie zapraszamy!

Pojawiła się nowa wersja programu SIO!

Dodano: 20.04.2005

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu udostępniło już program SIO w wersji 1.2. (pobierz). Zmiany wprowadzono przede wszystkim na potrzeby Kuratoriów Oświaty i Jednostek Samorządu Terytorialnego, ale z nowej wersji programu mogą korzystać także szkoły i placówki. Plik stworzony poprawnie w SIO 1.0 i 1.1 można otworzyć w wersji 1.2 bez utraty wcześniej wprowadzonych danych.

W komunikacie, ogłoszonym na stronie poświęconej Systemowi Informacji Oświatowej, MENiS informuje o konieczności ściągnięcia z Internetu nowej wersji programu przez wyżej wymienione podmioty. Zamieszcza również krótki wykaz zmian, które zostały wprowadzone.

Jeszcze więcej odpowiedzi na pytania!

Dodano: 19.04.2005

Śpieszymy poinformować, że w dziale "porady" umieściliśmy nowy zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnień związanych z programem SIO. Znaczna ich część zawiera istotne informacje na temat wypełniania tabel dla kadry pedagogicznej - problemu bardzo często pojawiającego się w zapytaniach. Już wkrótce na naszej witrynie zamieścimy kolejne porady.

Wielki konkurs zakończony!

Dodano: 17.04.2005

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że liczba gości, odwiedzających naszą stronę w kwietniu przekroczyła 10 000! Oznacza to, że zakończył się kolejny, ogłoszony przez nas konkurs. Tym razem szczęśliwy zwycięzca, otrzyma za symboliczną złotówkę pakiet trzech programów: kadrowy Qadr, płacowy Qwark oraz księgowy Qwant. Zwycięskiego e- maila wpisał Pan Krzysztof Rosiński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Włoszczowej. Gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie!

Wielki konkurs wystartował!

Dodano: 14.04.2005

Do tej pory goście odwiedzający naszą witrynę mieli szansę otrzymać za symboliczną złotówkę jeden program z naszej oferty. Teraz rozpoczynamy konkurs, w którym za złotówkę chcemy przekazać zwycięzcy pakiet trzech programów: kadrowy Qadr, płacowy Qwark oraz księgowy Qwant. Co należy zrobić, aby otrzymać te programy? To proste - wystarczy wpisać w poniższym polu swój adres e-mailowy, a jeśli okaże się, że to właśnie Państwo byliście dziesięciotysięcznym gościem naszej witryny w kwietniu, nagroda powędruje właśnie do Was. O zakończeniu konkursu poinformujemy na naszej witrynie, podamy na niej także dane zwycięzcy.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Uwaga: dzisiaj do godziny 15 mieliśmy już 9450 "kwietniowych" gości.

Zainteresowanie nie słabnie!

Dodano: 14.04.2005

W dniu wczorajszym zarejestrowaliśmy na naszej witrynie 1366 odwiedzin! W ten sposób kolejny użytkownik otrzymał od nas za symboliczną złotówkę program z naszej oferty. Tym razem szczęście dopisało Panu Tomaszowi Chmielewskiemu z Gimnazjum Nr 3 w Żarach. Ponieważ szkoła ta posiada już program księgowy, wybór zwycięzcy padł na program Sekretariat. Gratulujemy wygranej, a wszystkim gościom naszej witryny dziękujemy za udział w konkursie!

Wczoraj ponad 1200 odwiedzin!
Konkurs!

Dodano: 13.04.2005

Wczoraj odwiedziliście nas Państwo 1248 razy. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym serwisem. Dziękujemy także za jego wysoką ocenę. We wczorajszej sondzie udział wzięło blisko 600 respondentów. Spośród nich 86,36% oceniło nasz serwis za spełniający ich oczekiwania, 6,57% wyraziło zdanie przeciwne, zaś 7,07% nie miało wyrobionej opinii.

Podobnie jak wczoraj ogłaszamy konkurs. Szkoła lub placówka, która dzisiaj odwiedzi nas serwis jako tysięczna, otrzyma za symboliczną złotówkę program ksiegowy Qwant, a jeśli już go posiada - jego bezpłatną nowelizację. Ale uwaga: aby wziąć udział w konkursie trzeba nam podać swój adres e-mail. Jeśli tego nie zrobimy, nagrodę otrzyma pierwszy odwiedzający nasz serwis po tysięcznym gościu, który adres poda.

Konkurs rozstrzygnięty!

Dodano: 12.04.2005

Zgodnie z zapowiedzią użytkownik, który jako tysięczny odwiedził dziś naszą witrynę otrzyma od nas za symboliczną złotówkę program płacowy Qwark, a jeśli już posiada ten program, dowolny inny program z naszej oferty lub bezpłatną nowelizację programu Qwark. Zwycięzca zostanie przez nas powiadomiony pocztą elektroniczną w dniu jutrzejszym. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs!

Dodano: 12.04.2005

Miło nam powiadomić, że wczoraj odwiedziliście Państwo nasz serwis 1036 razy. To nowy rekord dzienny odwiedzin. Dzisiaj do godziny 11 zanotowaliśmy już ponad 500 odwiedzin.

Mamy dla Państwa niespodziankę. Szkoła lub placówka, która będzie dzisiaj tysięcznym gościem, otrzyma od nas za symboliczną złotówkę program płacowy Qwark, a jeśli już posiada ten program, dowolny inny program z naszej oferty lub bezpłatną nowelizację programu Qwark. Aby wziąć udział w tej akcji prosimy podać swój adres e-mail w polu umieszczonym poniżej.

Odpowiedzi na kolejne pytania zamieszczone!

Dodano: 12.04.2005

Informujemy, że w sekcji porady zamieszczone zostały nowe pytania i odpowiedzi. Wiemy, że obecnie większość z Państwa zajmuje się wprowadzaniem danych do programu SIO. Dlatego zapewniamy, że już wkrótce na witrynie pojawi się kolejna porcja porad.

Jeszcze więcej porad!

Dodano: 07.04.2005

Miło nam poinformować, że na naszej witrynie udostępniliśmy Państwu kolejną porcję porad dotyczących pracy z ministerialnym programem SIO. Zapraszamy do zapoznania się zarówno z nowymi wskazówkami, jak i kolejnymi pytaniami i odpowiedziami. Wiemy, że ta część naszego serwisu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego chcielibyśmy Państwa zapewnić, że sukcesywnie będziemy ją uzupełniali o kolejne porady.

Piątkowe kursy odwołane!

Dodano: 05.04.2005

W związku z zaplanowanymi na najbliższy piątek 8 kwietnia 2005 roku uroczystościami pogrzebowymi Papieża Jana Pawła II, odwołujemy mające się odbyć w tym dniu kursy obsługi SIO. Jednocześnie informujemy, że wszystkim osobom zarejestrowanym na ten dzień, zaproponujemy następny wolny termin w danej lokalizacji. Poinformujemy Państwa o tym telefonicznie oraz na stronie www.sio.edu.pl.

11000 odwiedzin!

Dodano: 04.04.2005

Miło nam powiadomić, że w marcu naszą witrynę odwiedziliście Państwo ponad 11 000 razy. Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z tak szerokim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że nadal będziemy Wam przydatni w zbliżającym się gorącym okresie wypełniania i przesyłania baz danych. Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje ulepszenia naszego serwisu. Prosimy je zgłaszać na forum.

Kolejne porady udostępnione!

Dodano: 01.04.2005

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi poradami dotyczącymi wdrożenia SIO. Dotyczą one przede wszystkim praktycznych aspektów pracy z ministerialnym programem do wprowadzania danych. Informacje te będą więc szczególnie pomocne dla tych Państwa, którzy rozpoczynają właśnie uzupełnianie baz danych oświatowych. Dla wygody użytkowników wszystkie pytania i odpowiedzi zostały dodatkowo odpowiednio posegregowane i usystematyzowane.

Liczba uczestników kursów przekroczyła 1500!

Dodano: 30.03.2005

Przeszło dwa tygodnie temu rozpoczęły się, organizowane przez QNT, kursy z obsługi programu SIO. Od początku cieszą się one ogromnym zainteresowaniem pracowników oświaty. Dość powiedzieć, że liczba ich uczestników właśnie przekroczyła 1500! Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uczestnik, który jako 1500 - setny wysłał do QNT swoje zgłoszenie, będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu bezpłatnie. Wiemy już, że uczestnikiem tym będzie pracownik Centrum Oświatowo-Wychowawczego "Edukacja" z Kielc.

Tych z Państwa, którzy są jeszcze zainteresowani kursem zapraszamy do zapoznania się z jego programem oraz szczegółowym harmonogramem. Przypominamy, że termin przekazywania danych do organów prowadzących upływa 29 kwietnia!

Kalendarium uaktualnione!

Dodano: 29.03.2005

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że na naszej witrynie pojawiło się właśnie nowe kalendarium - uzupełnione o terminy wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podpisanego 24 marca 2005. Szczegółowe, odpowiednio wyeksponowane i posegregowane dane ułatwią Państwu pracę, pozwalając szybko sprawdzić zatwierdzone już terminy przekazywania baz danych do organów nadrzędnych.

Program SIO wersja 1.1 już dostępny!

Dodano: 25.03.2005

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu udostępniło już program SIO w wersji 1.1 (pobierz) W ogłoszonym na stronie internetowej komunikacie, MENiS podaje także informację, że wersja 1.1 wprowadza trzy rodzaje zmian w stosunku do wersji 1.0.

sQola uzupełnia dane w SIO

Dodano: 24.03.2005

Firma QNT Systemy Informatyczne zakończyła prace nad nowymi wersjami programów administracyjnych. Zapewniają one automatyczne przekazanie danych do SIO. Wchodzące w skład pakietu sQola programy: kadrowy Qadr, płacowy Qwark, księgowy Qwant oraz Arkusz Organizacyjny Szkoły (AOS) i Sekretariat zostały wzbogacone o moduł eksportu danych. Obliczyliśmy, że dla zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), zatrudniającego 50 nauczycieli, programy te przekazują łącznie aż 76% informacji. Dla większych zespołów (150 nauczycieli) wskaźnik ten wzrasta do 89%! Szczegółowy opis znowelizowanego oprogramowania został zamieszczony w części QNT a SIO.

Wykorzystaj szansę na bezpłatny kurs!

Dodano: 24.03.2005

Informujemy, że liczba uczestników szkoleń z obsługi programu SIO przekroczyła już 1400!

Ogromne zainteresowanie kursami, jakie w dalszym ciągu zgłaszają pracownicy oświaty, pozwala przypuszczać, że liczba ta w najbliższym czasie jeszcze wzrośnie. W związku z tym firma QNT Systemy informatyczne - organizator szkoleń, przygotowała dla Państwa niespodziankę. Osoba, która będzie 1500 - setnym uczestnikiem kursu, będzie mogła wziąć w nim udział bezpłatnie! Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem kursów, a wszystkich zainteresowanych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Rozporządzenie zmieniające terminy zostało podpisane

Dodano: 24.03.2005

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu poinformowało na swojej stronie internetowej, że w dniu 24 marca br. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

Dodatkowo MENiS informuje, że rozporządzenie zostało już skierowane do publikacji i powinno się pojawić w Dzienniku Ustaw do końca marca. W chwili kiedy to nastąpi zamieścimy je także dla Państwa na naszej witrynie.

Komunikat o udostępnianiu oprogramowania SIO

Dodano: 24.03.2005

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pojawił się komunikat na temat udostępniania oprogramowania SIO. Informuje się w nim, że może być ono przekazywane w dwóch formach

przeczytaj więcej

Projekt gotowy do podpisu

Dodano: 21.03.2005

Na stronie MENiS poświęconej Systemowi Informacji Oświatowej pojawiła się nowa informacja na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

Przesłany do konsultacji projekt wprowadzenia przepisu przejściowego zmieniającego termin przekazywania zgromadzonych informacji między bazami danych oświatowych w pierwszym procesie ich gromadzenia i aktualizacji, znajduje się w ostatniej fazie prac legislacyjnych.

W procesie konsultacji do tej pory nie zgłoszono żadnych uwag. Rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem jego ogłoszenia, ma zostać podpisane w przyszłym tygodniu i ogłoszone jeszcze przed końcem marca 2005.

Komunikat o płytach CD z oprogramowaniem SIO oraz o planowanych zmianach w tym oprogramowaniu

Dodano: 21.03.2005

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zawiadamia, iż płyty z oprogramowaniem SIO (do wprowadzania danych oraz do ich scalania na poziomie jednostki samorządu terytorialnego) będą przesłane do kuratoriów oświaty najpóźniej do dnia 23 marca br. W dniu 21 marca br. płyty powinny dotrzeć do kuratoriów oświaty w:

 • Opolu
 • Poznaniu
 • Białymstoku
 • Wrocławiu
przeczytaj więcej

Dodatkowe informacje na temat kursów

Dodano: 21.03.2005

Otrzymaliśmy od Państwa szereg pytań dotyczących sposobu organizacji naszych kursów. Postarmy się teraz odpowiedzieć na te najczęściej zadawane pytania.

 1. Kurs podzielony jest na 3 główne części:
  • prezentację poświęconą zagadnieniom formalno-prawnym (ustawa, rozporządzenia): 20 min.
  • wykład, w czasie którego przedstawiamy strukturę i funkcje programu SIO oraz sposoby korzystania z programu: 90 min.
  • warsztaty, na których każdy z uczestników ma możliwość pracy z programem SIO i wprowadzania danych swojej placówki lub przygotowanej przez nas placówki przykładowej. Ta część stanowi główny i najważniejszy element kursu, na który przeznaczyliśmy prawie 4 godziny. Dzięki części warsztatowej, każdy z uczestników może w praktyce zapoznać się z pracą w programie i na bieżąco korzystać z pomocy naszego szkoleniowca.
 2. Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 3. Po zakończeniu kursu uczestnicy mogą otrzymać dyskietkę, na którą przenoszą wyniki swojej pracy w części warsztatowej.
 4. Każdy uczestnik kursu otrzymuje następujące materiały:
  • podręcznik "Kurs obsługi programu SIO" (80 stron)
  • mapę przporządkowania tabel programu SIO do typu jednostek sprawozdawczych
  • wydruk prezentacji poświęconej zagadnieniom formalno-prawnym
  • płytę CD na której znajduje się wersja instalacyjna programu SIO
  • dyskietkę
 5. W kursie mogą uczestniczyć osoby nawet z minimalnym przygotowaniem informatycznym.
 6. Zajęcia warsztatowe odbywają się na programie komputerowym SIO opracowanym przez MENiS.

SIO = dużo pracy???

Dodano: 20.03.2005

Czy wiesz, że z naszych programów możesz uzyskać do 76% danych wymaganych przez SIO, a w przypadku dużych zespołów szkół nawet do 89% informacji? Czy wiesz, że można je przepisać automatycznie? Zapraszamy do odwiedzania naszej witryny. Wkrótce opublikujemy szczegółowe informacje na ten temat.

Nowa edycja kursów

Dodano: 18.03.2005

W związku z ogromnym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na nasze kursy w wielu miastach kraju przygotowaliśmy nową edycję kursów z obsługi programu SIO. Kursy odbędą się w dniach od 30.03.2005 do 12.04.2005. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym grafikiem kursów. Zapraszamy.

Wszystkim, którzy już wzięli udział w naszych kursach dziękujemy za wspólną pracę. Jest nam niezmiernie miło, że tak wysoko oceniliście Państwo w ankietach zawartość merytoryczną kursu i materiałów szkoleniowych oraz profesjonalizm naszych szkoleniowców.

Kurs z SIO za darmo?

Dodano: 17.03.2005

Szanowni Państwo, Miło mi poinformować, że przygotowaliśmy dla Państwa miłą niespodziankę. Wszystkie szkoły i placówki, których pracownicy uczestniczyli lub będą uczestniczyć w naszych kursach z programu SIO otrzymają specjalne warunki nabycia naszych programów lub ich najbliższej nowelizacji, związanej z zapewnieniem współpracy naszych programów z programem SIO. W przypadku nowych zakupów udzielimy rabatu w wysokości 10%, zaś nowelizacje będzie można zakupić aż o 15% taniej.
Co to w praktyce oznacza?

 • W przypadku zakupu nowego programu możliwa jest rekompensata do 100% wartości kursu.
 • W przypadku nowelizacji, w zależności od liczby nowelizowanych programów, można mówić o zwrocie do 60% wartości kursu.

Organizacja szkoleń

Dodano: 17.03.2005

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą zamawiać u nas zorganizowanie szkolenia z programu SIO dla swoich podległych placówek poza lokalizacjami proponowanymi przez nas. Szkolenia te zorganizujemy w kwietniu w obustronnie uzgodnionych miejscach i terminach. Wymagane jest udostępnienie pracowni komputerowej z co najmniej 10-cioma stanowiskami i sprzętem spełniającym wymagania programu SIO. Zgłoszenia lub dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: mariusz@qnt.pl. O terminach szkoleń będzie decydowała kolejność wpłynięcia zgłoszenia.

Wolne miejsca we Wrocławiu

Dodano: 17.03.2005

Informujemy, że są jeszcze wolne 4 miejsca na kurs we Wrocławiu w dniu 18.03.2005. Zapraszamy.

Nowe terminy Lublin, Bydgoszcz

Dodano: 16.03.2005

W związku z dużym zainteresowaniem zostały ustalone nowe terminy szkoleń w Lublinie oraz Bydgoszczy. Zachęcamy do zapisywania się.

Dodatkowe terminy

Dodano: 16.03.2005

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem kursami w Legnicy i we Wrocławiu podjęliśmy decyzję o organizacji szkoleń w dodatkowych terminach. Poinformujemy Państwa o nich w dniu jutrzejszym (17.03.) około godziny 15 na stronie www.sio.edu.pl.

Dodatkowe szkolenia

Dodano: 16.03.2005

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że w miejscowościach Lublin, Kraków, Wrocław i Legnica są już zajęte prawie wszystkie miejsca na nasze kursy z obsługi programu SIO we wszystkich zaplanowanych terminach. W związku z powyższym informujemy, że przystąpiliśmy do organizacji dodatkowych szkoleń. O nowych terminach szkoleń poinformujemy Państwa na stronie www.sio.edu.pl.

W przypadku gdy brak jest wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w naszym kursie z podaniem określonej miejscowości. Zaraz po zorganizowaniu dodatkowych kursów poinformujemy Państwa telefonicznie i zaproponujemy terminy. Dzięki temu mają Państwo pewność, że zostaniecie zarejestrowani w pierwszej kolejności i tym razem nie zabraknie wolnych miejsc. Rejestracja zgłoszenia chęci uczestnictwa w naszym kursie wystąpi zawsze w przypadku gdy wszystkie miejsca we wszystkich terminach w danej lokalizacji będą zajęte. Taka sytuacja już za chwilę wystąpi w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Legnicy.

Nowe terminy szkoleń

Dodano: 14.03.2005

W związku z dużym zainteresowaniem zostały ustalone nowe terminy szkoleń we Wrocławiu oraz Gliwicach. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń (kursy zakończone)

Uruchomienie dodatkowej linii telefonicznej

Dodano: 14.03.2005

W związku z dużym zainteresowaniem kursami uruchomiliśmy dodatkową linię telefoniczną. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod dotychczasowymi numerami telefonów: (085) 732-23-33, (085) 732-12-29, oraz nowym (032) 230-15-17

Szkolenia rozpoczęte!

Dodano: 14.03.2005

Ruszyły długo oczekiwane szkolenia poświęcone zagadnieniom obsługi programu SIO. Organizowane przez firmę QNT kursy, spotkały się w całym kraju z ogromnym zainteresowaniem pracowników oświaty, a niektóre lokalizacje i terminy zostały już niemal w całości zarezerwowane. Na większość szkoleń są jednak jeszcze wolne miejsca, dlatego warto podjąć szybką decyzję, zapoznać się z harmonogramem i wypełnić formularz zgłoszeniowy. (kursy zakończone)

Brak miejsc na kursy z dnia 14.03.2005r.

Dodano: 11.03.2005

W związku z brakiem miejsc nie przyjmujemy zapisów na kursy mające odbyć się w dniu 14 marca 2005r.
Zachęcamy do zapisów w innych terminach.

Forum SIO.edu.pl

Dodano: 10.03.2005

Oddaliśmy do Państwa dyspozycji forum dyskusyjne! Zapraszamy do wyrażania swoich opinii na temat systemu informacji oświatowej oraz innych spraw interesujących pracowników oświaty.

Programy SIO v. 1.0

Dodano: 10.03.2005

Dostępne są już programy SIO v. 1.0 dla systemów operacyjnych Windows oraz Linux.

Zapisy na kursy dotyczące Systemu Informacji Oświatowej

Dodano: 08.03.2005

Istnieje możliwość zapisania się na kurs poświęcony w całości Systemowi Informacji Oświatowej. Wypełnij formularz (kursy zakończone).

sQola będzie współpracować z SIO (System Informacji Oświatowej)

Dodano: 07.03.2005

System informatyczny sQola jest uniwersalnym i sprawdzonym instrumentem wspierającym zarządzanie jednostkami oświatowymi na poziomie administracyjnym i dydaktycznym. To również praktyczne narzędzie usprawniające realizowanie zadań nałożonych przez MENiS (System Informacji Oświatowej), jakie wiążą się z pracą z programem obsługującym bazy danych oświatowych. Już wkrótce sQola oferować będzie współpracę z oprogramowaniem SIO. Dane raz zapisane w systemie sQola nie będą wymagać wielokrotnego ich wprowadzania. Wystarczy jedynie dokonanie ich eksportu do ministerialnego programu.

Oferta szkoleń - System Informacji Oświatowej

Dodano: 07.03.2005

Program Systemu Informacji Oświatowej jest dla oświaty zupełnie nowym i nieznanym narzędziem. Aby mogli się Państwo szybko i szczegółowo zapoznać z jego działaniem oraz obsługą, QNT proponuje wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu warsztatowym z zakresu SIO. Mając okazję wcześniejszego zapoznania się z ministerialnym oprogramowaniem oraz jego wymaganiami, będziecie Państwo mogli w widoczny sposób usprawnić swoją pracę podczas późniejszego wprowadzania ogromnej ilości danych. Więcej informacji.

System Informacji Oświatowej - testy zakończone

Dodano: 07.03.2005

Jak podaje MENiS, zakończyło się właśnie testowanie programu do wprowadzania danych oświatowych, do którego przystąpiono 8 lutego 2005r. Wzięły w nim udział wybrane szkoły i placówki powiatu otwockiego, gminy Izabelin i miasta stołecznego Warszawy. Program ministerialny przekazany został również kilku firmom wytwarzającym programy oświatowe, wśród których znalazła się również firma QNT z Gliwic. Dołożyliśmy wszelkich starań aby przeprowadzone przez nas badania były bardzo szczegółowe zarówno na poziomie merytorycznym, jak i technicznym. Zdobyte w ten sposób informacje w formie plików wynikowych wraz z uwagami, przekazane zostały Centrum Obliczeniowemu MENiS, które w ciągu następnych dni będzie analizować wszelkie zgłoszone problemy oraz wprowadzać do programu niezbędne korekty.

Zmiana terminu przekazania danych

Dodano: 07.03.2005

Na swojej stronie internetowej MENiS informuje o przesłanym do konsultacji projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych (System Informacji Oświatowej), zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

Zaproponowano wprowadzenie przepisu przejściowego ustalającego zmianę daty przekazywania zgromadzonych informacji między bazami danych oświatowych w pierwszym procesie ich gromadzenia i aktualizacji. Nowe terminy dotyczące przesyłania danych oświatowych według stanu na dzień 31 marca 2005 r.:

 • Szkoły i placówki oświatowe przekazują dane do JST do 29 kwietnia 2005 r.
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego przekazują dane do Kuratorium Oświaty do 19 maja 2005 r.
 • Kuratorzy Oświaty przekazują dane do MENiS do 3 czerwca 2005 r.

Powodem wysunięcia propozycji jest przedłużenie prac w ministerstwie nad oprogramowaniem umożliwiającym budowę baz danych oświatowych. System Informacji Oświatowej miał zostać przekazany szkołom i placówkom oświatowym w formie płyt CD na początku marca br. Termin ten przesunięty został obecnie na koniec marca - gdy już zakończy się wprowadzanie korekt wykrytych w testach błędów. Nieco wcześniej ministerialny program dostępny będzie na stronie internetowej MENiS a także na www.sio.edu.pl. Pozwoli to szkołom na odpowiednio wcześniejsze zapoznanie się z nowym oprogramowaniem i pierwsze wprowadzanie danych.