Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

SIO 3.0 już dostępne!

Dodano: 06.03.2006

Na podstronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej, jest już dostępny program SIO 3.0. Można także pobrać dokument opisujący jego działanie oraz uaktualnioną instrukcję merytoryczną. Autorzy programu zalecają szczegółowe zapoznanie się z przygotowanymi materiałami tekstowymi, pozwoli to na sprawne i szybkie wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych. Jednocześnie przypominamy, że spis marcowy musi zostać wykonany za pomocą wersji 3.0. Posługiwanie się SIO 2.0 uniemożliwi proces scalania w organach prowadzących lub rejestrujących. Instalacja programu nie wymaga odinstalowywania wcześniejszych wersji. Jak zwykle wszelkie pliki do pobrania są dostępne również na naszej witrynie. Zapraszamy także do zapoznania się z komunikatem MEiN!

Komunikat - marcowa aktualizacja baz danych oświatowych 6 marca 2006 r.

1. Nowa wersja programu SIO - wersja 3.0 do wprowadzania danych według stanu na 31 marca 2006 r.

Centrum Informatyczne Edukacji przygotowało nową wersję programu SIO. Nowością jest możliwość importowania wszystkich danych z poprzednich edycji programu. Jednocześnie w programie wprowadzono więcej automatycznych kontroli danych, które powinny być ze sobą zgodne. Kontrolowany jest także eksport danych (pod kątem blokady danych pochodzących z programów zewnętrznych, niezgodnych ze słownikami SIO) oraz scalanie danych (aby nie były scalane bazy danych oświatowych z jednostek, które nie są prowadzone lub rejestrowane przez dany podmiot scalający).

Dla nowej wersji programu SIO zmodyfikowano także instrukcję merytoryczną oraz instrukcję obsługi programu.

Wprowadzono blokadę dla scalania plików wytworzonych w poprzednich wersjach. Pliki te będzie można wykorzystać jedynie do modułowego importu danych (opisanego w instrukcji obsługi programu).

W związku z powyższym zwracamy się do przedstawicieli podmiotów scalających pliki, tj. do jednostek samorządu terytorialnego (JST), kuratoriów oświaty i właściwych ministrów o poinformowanie szkół i placówek nie posiadających dostępu do Internetu o konieczności stosowania wersji SIO v.3.0.

Uwaga:
Dla częściowego rozładowania ruchu na stronach internetowych MEiN i ograniczenia czasu ściągania plików prosimy kuratorów oświaty o zamieszczanie programu SIO v. 3.0 wraz z instrukcjami na swoich stronach internetowych. Pomocne byłoby także podobne postępowanie większych JST i właściwych ministrów.

2. Udostępnianie nowej wersji programu SIO szkołom i placówkom nie posiadającym dostępu do Internetu

Szkoły i placówki oświatowe nie posiadające dostępu do internetu mogą się zaopatrzyć w płytę CD w aktualną wersję programu we właściwym kuratorium oświaty bezpośrednio albo za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, która jest ich organem prowadzącym lub ewidencjonującym. W kuratoriach oświaty program powinien być dostępny od 15 marca br.

3. Aktualizowanie i weryfikacja danych według stanu na 31 marca br.

W edycji SIO z września 2005 r. najwięcej błędów polegało na niepoprawnej identyfikacji, w tym zwłaszcza w części dotyczącej określania organu prowadzącego oraz organu ewidencjonującego lub wydającego zezwolenie (uwagi dotyczące prawidłowej identyfikacji znajdują się w instrukcji). Należy zwrócić uwagę, że szkoły i placówki posiadające wpis do ewidencji w kuratorium oświaty (z lat 90-tych), według obecnego stanu prawnego są ewidencjonowane przez odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z właściwością wynikającą z art. 5 ustawy o systemie oświaty. Niezależnie od kontroli nałożonych w programie do gromadzenia danych, każda jednostka samorządu terytorialnego na etapie scalania baz danych oświatowych powinna sprawdzić:

  • czy wszystkie prowadzone i ewidencjonowane przez nią szkoły i placówki oświatowe przekazały jej swoje bazy danych oświatowych,
  • czy wśród scalanych baz danych oświatowych nie ma baz, które są prowadzone lub ewidencjonowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawdzenie takie jest możliwe poprzez wydruk zestawienia jednostek scalonych.

Wersja SIO v. 3.0 zawiera jedno nowe zestawienie, mianowicie zestawienie wybranych danych subwencyjnych.

4. Konieczność zapoznania się ze zmodyfikowanymi instrukcjami

Zwracamy uwagę na tę konieczność, mając na uwadze doświadczenia pierwszej i drugiej edycji SIO, kiedy wiele zadawanych pytań świadczyło o tym, że ich autorzy nie zapoznali się z instrukcjami. Także analizy danych pokazują, że duża część błędów powstaje już na etapie identyfikacji szkół i placówek w kilku pierwszych wypełnianych tabelach.

Obecnie poszerzyliśmy możliwości korekty danych z części identyfikacyjnej po wprowadzeniu danych w wygenerowanych tabelach. W kilku miejscach instrukcji ostrzegamy jednak nadal, że weryfikacja ta dotyczy tylko danych, które nie decydują o wygenerowaniu właściwych tabel. Tak więc jeśli ktoś błędnie wprowadzi dane decydujące o generowaniu całego zestawu odpowiednich tabel, to po zorientowaniu się w pomyłce na późniejszym etapie wprowadzania danych będzie musiał powtarzać wprowadzanie danych od nowa .

Zespół nadzorujący wdrażanie SIO w Departamencie Strategii Edukacyjnej MEiN